LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023  (Từ ngày 01 đến ngày 15/02/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01  năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023
 (Từ ngày 01 đến ngày 15/02/2023)

          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 01-15/02 Ngân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Ngân
8 Rà soát, tham mưu quy trình đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2023 theo Văn bản số 120/SLĐTBXH-VP. Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như
9 Triển khai kế hoạch làm đường vào TT, sắp xếp, hướng dẫn cán bộ, khách đến làm việc, đối tượng đi cổng sau đảm bảo an toàn… Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như, Nga
10 Tham mưu xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023. Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như
11 Họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2023 cho viên chức và NLĐ phòng. Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như
12 Tham mưu kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm đơn vị năm 2023. Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như, Tuyết
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 01-15/02 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI.
1 Tiếp tục các hoạt động can thiệp,trợ giúp đối tượng người lang thang không nơi nương tựa. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thuận
2 Triển khai dự án nước sạch tại Xã Hương Vĩnh và Thạch Ngọc. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thúy
3 Xây dựng bài giảng truyền thông trẻ em năm 2023.  Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thúy, Tứ
4 Xây dựng kế hoạch làm việc với đoàn công tác phòng quản lí dự án của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
5 Tổng hợp thông tin, hoàn thành danh sách đề nghị hỗ trợ hầm bioga, liên hệ các đơn vị tài trợ. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thuận, Tứ
6 Xây dựng bài giảng truyền thông bình đẳng giới. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thuận, Vân
7 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c  Thúy
8 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thuận
9 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác. Đ/c Thọ 01-10/2 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 01-15/02 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE.
1 Triển khai công tác Huy động Quỹ BTTE tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Đ/c  Triều 01-15/02 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Gửi hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư trình phê duyệt dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 do tổ chức Zhishan tài trợ. Đ/c  Triều 01-15/02 Đ/c Dung
3 Triển khai chương trình bàn giao 1.200 máy lọc nước tới các hộ gia đình do Tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ. Đ/c  Triều 01-15/02 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đ/c  Triều 01-15/02 Đ/c Ngọc
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em. Đ/c Triều 01-15/02 Đ/c Dần
6 Thực hiện các công việc theo chương trình công tác năm 2023. Đ/c Triều 01-15/02 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 01-15/02 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp. Đ/c  Hoàng 01-15/02 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm. Đ/c  Hoàng 01-15/02 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương
3 Ký hợp đồng thỉnh giảng với giáo viên can thiệp sớm tại Trung tâm. Đ/c  Lâm 01-15/02 Đ/c Hoàng, các gv hợp đồng
4 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh dạy nghề khóa 30 năm học 2023. Đ/c Sơn 01-15/02 Phòng DN,GTVL
5 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 01-15/02 Phòng DN,GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                          
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây