LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2022  (Từ ngày 19 đến ngày 23/12/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12  năm 2022
 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2022
 (Từ ngày 19 đến ngày 23/12/2022)         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 19-23/12 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 19-23/12 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 19-23/12 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 19-23/12 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như
19-23/12
Phòng TCHC
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Ngân
8 Xây dựng dự thảo các quy chế đơn vị năm 2023; Chuẩn bị Hồ sơ Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.
Đ/c Như

19-23/12
Đ/c Như, Nga, Ngân, Tuyết
9 Hoàn thành hồ sơ đo tiếp địa an toàn chống sét Trung tâm; Triển khai kế hoạch làm đường vào TT, sắp xếp, hướng dẫn cán bộ, khách đến làm việc, đối tượng đi cổng sau đảm bảo an toàn… Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Như, Nga
10 Tham mưu và hoàn thiện hồ sơ  phê duyệt quỹ lương năm 2023.
Đ/c Như

19-23/12
Đ/c Như
11 Thực hiện và hoàn thiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm tại Trung tâm, Khu nhà điều hành Dự án ở Cương Gián, Nghi Xuân và Cơ sở tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Như, Tuyết,Nga
12 Hoàn thiện hồ sơ viên chức năm 2022.
Đ/c Như

19-23/12
Đ/c Như, Nga, Tuyết
13 Hoàn thiện việc nhập dữ liệu bổ sung lý lịch viên chức, người lao động đơn vị năm 2022. Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Như
14 Tham mưu ban hành văn bản chie đạo các phòng chuyên môn xây dựng chương trình công tác và chỉ tiêu năm 2023 Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Như
15  Xây dựng kế hoạch và phân công lịch trực tết Dương lịch Quý mão 2023; Đ/c Như
19-23/12
Đ/c Như
16 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 19-23/12 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI.
1 Thực hiện Chương trình tập huấn CTXH tại Hồng Lĩnh,  Can Lộc. TX Kỳ Anh Đ/c Thọ 19-24/12 Đ/c Tứ, Vân, Thuận, Thúy
2 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất, các nội dung tổng hợp khác Đ/c Thọ 19-24/12 Đ/c Thuận
3 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 19-24/12 Đ/c Thọ, Thúy, Thuận, Vân, Tứ
4 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 19-24/12 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM.
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Đ/c  Triều 19 – 23/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Chuẩn bị ký kết các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khăn về giáo dục và y tế năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ. Đ/c  Triều 19 – 23/12 Đ/c Dung
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đ/c  Triều 19 – 23/12 Đ/c Ngọc
4 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim. Đ/c Triều 19 – 23/12 Đ/c Dần
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em. Đ/c Triều 19 – 23/12 Đ/c Dần
6 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em. Đ/c Triều 19 – 23/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.. Đ/c Triều 19 - 23/12 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 19-23/12 Đ/c Hoàng, Th.Nga, Sương, Thiện, Lương
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 19-23/12 Đ/c Hoàng, Th.Nga, Sương, Thiện, Lương
3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề lớp Cắt may DD&CN khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 19-23/12 Đ/c Tuấn, Lương, Thiện, Trâm
4 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 19-23/12 Tập thể giáo viên
5 Phối hợp với trường Cao đẵng kỹ thuật Việt – Đức mở lớp dạy nghề ngắn hạn điện dân dụng Đ/c  Sơn 19-23/12 Đ/c Hoàng, Hùng, Dũng
6 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c ơn 19-23/12 Đ/c Hoàng, Hùng
7 Lập phương án tuyển sinh các lớp học nghề năm học 2023 Đ/c  Sơn 19-23/12 Đ/c Hoàng, Hùng
8 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 19-23/12 Đ/c Huy
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 19-23/12 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây