LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2022  (Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 10  năm 2022

 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2022
 (Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2022)
          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị
 
Đ/c Như
17-21/10
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện).
 
Đ/c Như
17-21/10
Đ/c Như
7  Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như
17-21/10
Đ/c Như, Ngân
8 Tham mưu thực hiện lắp Camera tại Trung tâm tương tác, can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và Cổng đơn vị ( tiếp tục thực hiện) Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Tuyết
9 Hoàn thiện hồ sơ và làm việc với đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động, TBXH (khi có thông báo)
Đ/c Như
17-21/10 Đ/c Như, Tuyết, Ngân
10 Hoàn thiện diệt mối tại phòng tương tác phục hồi chức năng và lớp học nghề. Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như
11 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
17-21/10
Đ/c Ngân
12 Xây dựng dự toán năm 2023; Quyết toán kinh phí Quý III/2022
(tiếp tục thực hiện).
Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như, Ngân
13 Tham mưu phương án và tiến hành thực hiện sửa phòng trực bảo vệ và mua máy cắt cỏ thực hiện công tác cắt cỏ và tỉa cây cảnh Trung tâm. Đ/c Như
17-21/10
Đ/c Nam
14 Tham mưu và tiến hành thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên phòng DN, GTVL. Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như
15 Tham mưu và thực hiện đi kiểm tra cơ sở tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh Đ/c Như 17-21/10 Đ/c Như
16 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như 17-21/10 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình Đ/c Thọ 17-21/10 Đ/c Vân, Thuận
2 Nhập dữ liệu vào hệ thống trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 17-21/10 Đ/c  Thúy
3 Triển khai kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 17-21/10 Đ/c Tứ
4 Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội  Đ/c Thọ 17-21/10 Đ/c Thuận
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 17-21/10 đ/c Thúy
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 17-21/10 Đ/c Thuận
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 17-21/10 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 17 – 21/10 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
2 Báo cáo thống kê chương trình, dự án, hoạt động viện trợ của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2013 đến nay Đ/c  Triều 17 – 21/10 Đ/c Dần
3 Triển khai chương trình tiếp nhận 1.200 máy lọc nước mini do Tổ chức Trả lại Tuổi Thơ tài trơ Đ/c  Triều 17 – 21/10 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
4 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ  Máy lọc nước; Hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2022 - 2023 Đ/c  Triều 17 – 21/10 Đ/c Dần, Dung
5 Trao hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt Đ/c Triều 17 – 21/10 Đ/c Ngọc
6 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 17 – 21/10 Đ/c Dần
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 17 – 21/10 Đ/c Dần
8 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 17 – 21/10 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Triều 17-21/10 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 17-21/10 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 17-21/10 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
3 Kiểm tra các lướp tại cơ sở Đ/c  Sơn 17-21/10 Đ/c Lâm, đ/c Sơn, đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Ngân
4 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022, phối hợp với trường Cao đẵng kỹ thuật Việt - Đức quản lý lớp Điện dân dụng Đ/c  Hoàng 17-21/10 Đ/c Tuấn, đc Lương, đ/c thiện, đ/c Trâm
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Lùi lại do tuần 41 không bố trí được thời gian) Đ/c  Sơn 17-21/10 Đ/c Sơn, đ/c Hoàng, các đ/c giáo viên
6 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 17-21/10 Tập thể giáo viên
7 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 17-21/10 Đ/c Sơn, đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
8 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 17-21/10 Đ/c Huy
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 17-21/10 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm
               

                     
                                                                                                                                                                                          
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây