LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022  (Từ ngày 26 đến ngày 30/9/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9  năm 2022
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022
 (Từ ngày 26 đến ngày 30/9/2022)
          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Như
6 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Như, Bé,
Hà, Nam
7 - Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
- Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Như, Ngân
8 Tham mưu thực hiện lắp Camera tại Trung tâm tương tác, can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và Cổng đơn vị. Đ/c Như 26-30/9 Đ/c Tuyết
9 Tham mưu thực hiện diệt mối theo đề nghị của Phòng dạy nghề, GTVL.
Đ/c Như
26-30/9
Đ/c Như
10 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
26-30/9
Đ/c Ngân
11 Kế toán: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận 26/KL-TT thanh tra tỉnh; xây dựng dự toán năm 2023; Quyết toán kinh phí Quý III/2022.      
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như 26-30/9 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lí đối tượng Đ/c Thọ 26-30/9 Đ/c Thúy, Vân, Tứ, Thuận
2 Hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ trẻ em dài hạn trong chương trình khảo sát đánh giá Đ/c Thọ 26-30/9 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
3 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình khảo sát, chương trình tập huấn, quản lí ca Đ/c Thọ 26-30/9 Đ/c Thuận, Vân, Thúy
4 Can thiệp trợ giúp trẻ em bị bạo lực tại Cẩm Xuyên và Thạch Hà, Hương Sơn Đ/c Thọ 26-30/9 Đ/c Tứ, Thúy
5 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 26-30/9 Đ/c Thuận
6 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 26-30/9 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
 
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 26-30/9 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Trao hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 26-30/9 Đ/c Ngọc
3 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 26-30/9 Đ/c Dần
4 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 26-30/9 Đ/c Dần
5 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 26-30/9 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
6 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 26-30/9 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 26-30/9 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 26-30/9 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
3 Tổng vệ sinh khu vực can thiệp sớm Đ/c  Hoàng 01-02/10 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương
4 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022; Rà soát, kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện HS các lớp học nghề …. Đ/c  Sơn 26-30/9 Giáo viên
5 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 26-30/9 Tập thể giáo viên
6 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Đ/c  Sơn 26-30/9 Đ/c Sơn, đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
7 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 26-30/9 Đ/c Huy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng
26-30/9
Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                   
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây