LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 8 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 10  tháng 8  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 8 NĂM 2022
         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như
6 Chuẩn bị tài liệu để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TCHC, CTXH. Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như
7 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như, Bé, Hà, Nam
8 - Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
- Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như 15-19/8 Đ/c Như, Ngân
9 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
15-19/8
Đ/c Ngân
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như
15-19/8
Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động khảo sát, can thiệp, trợ giúp đối tượng tại huyện Vũ Quang và huyện Cẩm Xuyên Đ/c Thọ 16-19/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động can thiệp trẻ bị xâm hại tại Cương Gián-Nghi Xuân, Nguyễn Du-TPHT, Kỳ Tây-Kỳ Anh Đ/c Thọ 15-19/8 Đ/c Vân, Tứ
3 Viết bài đăng tải trang TTĐT đơn vị Đ/c Thọ 17-19/8 Đ/c Thuận, Tứ
4 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình, hoạt động đã thực hiện đ/c Thọ 15-19/8 Đ/c Tứ. Thuận, Vân, Thúy
5 Tham gia chương trình hội thảo của Cục trẻ em Đ/c Thọ 18-20/8 Đ/c Thuận
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất các nội dung đ/c Thọ 15-19/8 Đ/c Thuận
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 15-19/8 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 15-19/8 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung                                         
2 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 15-19/8 Đ/c Dần
3 Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện và thư viện đồ chơi năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 15-19/8 Đ/c Dung
4 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ  Máy lọc nước; Hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 Đ/c Triều 15-19/8 Đ/c Dần, Dung
5 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 15-19/8 Đ/c Ngọc
6 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 15-19/8 Đ/c Dung, Mỹ
7 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 15-19/8 Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 15-19/8 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tuyển sinh, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi, đ/c Sương
3 Làm việc với tổ chức Zhishan để hoàn thiện việc ký kết hợp tác hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ can thiệp sớm tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Đ/c Hoàng
4 Kiểm tra các lớp dạy nghề khóa 29 năm học 2022 Đ/c  Sơn 15 - 19/8 Đ/c Sơn, đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga, ….
5 Hoàn thiện hồ sơ bế giảng các lớp học nghề khóa 28, thực hiện dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Các đ/c giáo viên được phân công
6 Thanh toán một số kinh phí thỗ trợ tiền ăn cho học sinh và các kinh phí phục vụ công tác chuyên môn của phòng Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
7 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 15 - 19/8 Đ/c Huy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 15 - 19/8 PhòngDN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                   
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây