LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023  (Từ ngày 16 đến ngày 30/6/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  16 tháng 6 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023
 (Từ ngày 16 đến ngày 30/6/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện  
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như  
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như  
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Nga  
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Tuyết  
5 Chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Kỳ  
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước … Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà  
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ  
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Ngân  
9 Phối hợp với phòng Dạy nghề, GTVL tổ chức mở các lớp học nghề khóa 31 năm 2023 tại địa phương. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Kỳ, Nga  
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như, Tuyết  
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như 19-30/6 Đ/c Như, Tuyết  
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 19-30/6 Phòng TCHC  
13 Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đơn vị. Đ/c Như 19-30/6 Phòng TCHC  
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 19-30/6 Phòng TCHC  
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Nghiệm thu, bàn giao hệ thống hầm BIOGA cho các hộ gia đình quản lí và sử dụng  Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận  
2 Thực hiện chương trình tập huấn công tác xã hội tại huyện Đức Thọ và Nghi xuân Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận, Vân, Thúy, Tứ  
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuý  
4 Triển khai một số hoạt động trong dự án nước sạch tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuý  
5 Triển khai các hoạt động trong dự án tổng đài trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận  
6 Triển khai một số hoạt động trong dự án KOICA Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận, Vân, Thúy, Tứ  
7 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thúy, Vân, Thuận, Tứ  
8 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận  
9 Triển khai hoạt động trợ giúp đối tượng bị bạo lực tại Đức Thọ Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thuận  
10 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trẻ em bị xâm hại tại Cẩm Xuyên Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Tứ  
11 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 19-30/6 Đ/c: Thúy, Vân, Thuận, Tứ  
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 19-30/6 Phòng CTXH  
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ BTTE năm 2023 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 17-30/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
2 Trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi tại Huyện Kỳ Anh do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Đ/c  Triều 17/6 Đ/c Ngọc  
3 Trao xe đạp chương trình “Qũy xe đạp chở ước mơ” tại các Huyện trên địa bàn Đ/c  Triều 17- 0/6 Đ/c Ngọc, Triều  
4 Đưa các cháu đi tái khám và phẫu thuật tại Bv Quốc tế Vinh Đ/c Triều 26-30/6 Đ/c Mỹ  
5 Đưa các cháu đi phẫu thuật môi vòm Đ/c Triều 16-19/6 Đ/c Mỹ  
6 Tiếp tục gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ. phẫu thuật miễn phí Đ/c Triều 17-30/6 Đ/c Dần  
7 Thu kết quả học tập của 419 học sinh nhận học bổng Zhishan Đ/c Triều 17-30/6 Đ/c Dần  
8 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 17-30/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
9 Chuẩn bị các nội dung cho hội nghị sơ kết  6 tháng đầu năm 2023 Đ/c  Triều 17-30/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 16-30/6 Phòng QLHĐQTE  
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 19-30/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 19-30/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 19-30/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30, 31 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 19-30/6 Giáo viên dạy nghề  
5 Khai giảng các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 19-30/6 Phòng dạy nghề, GTVL  
6 Xây dựng KH, Dự trù mua nguyên liệu dạy nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 19-30/6 Phòng dạy nghề, GTVL  
7 Triển khai giải ngân nguồn tài trợ của Misubishi – Nhật bản Đ/c Sơn 19-30/6 Phòng dạy nghề, GTVL, phòng TCHC  
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 19-30/6 Đ/c Huy  
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/cHoàng 19-30/6 Phòng DN, GTVL  
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây