LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023  (Từ ngày 13 đến ngày 28/02/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày       tháng 02  năm 2023
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023
 (Từ ngày 13 đến ngày 28/02/2023)

          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 15-28/02 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 15-28/02 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 15-28/02 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 15-28/02 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 15-28/02 Đ/c Bé,
Việt, Anh
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 15-28/02 Ngân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Ngân
8 Triển khai kế hoạch làm đường vào TT, sắp xếp, hướng dẫn cán bộ, khách đến làm việc, đối tượng đi cổng sau đảm bảo an toàn… Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Như, Nga
9 Họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2023 cho viên chức và NLĐ phòng. Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Như
10 Tham mưu xây dựng các Kế hoạch thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023; Chuẩn bị các Nội dung, chương trình, báo cáo làm việc với Tập đoàn Mitssubishi; Kế hoạch trồng hoa màu tại DA Vườn đồi…. Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Tuyết, Như
11 Tham mưu kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm đơn vị năm 2023. Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Như, Tuyết
12 Tham mưu thực hiện bổ nhiệm ngạch chuyên viên Quản lý HĐQBTTE cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Đức Sang Đ/c Như
15-28/02
Đ/c Như
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 15-28/02 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Triển khai dự án nước sạch tại Xã Hương Vĩnh và Thạch Ngọc Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thúy
2 Xây dựng bài giảng truyền thông trẻ em năm 2023  Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thúy, Tứ
3 Thực hiện các hoạt động trong dự án hỗ trợ hầm Bioga Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thuận, Tứ
4 Xây dựng bài giảng truyền thông bình đẳng giới Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thuận, Vân
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thúy
6 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thuận
7 Thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiếp đón đoàn tài trợ của Dự án KOICA làm việc tại Hà Tĩnh Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
8 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
9 Xây dựng dự toán, chương trình tập huấn nghề công tác xã hội năm 2023 Đ/c Thọ 13-28/2 Đ/c Thuận
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 13-28/2 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Huy động Quỹ BTTE tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận nguồn hỗ trợ về y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023 – 2025 do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
3 Triển khai lắp đặt bàn giao máy lọc nước mini tới các hộ gia đình trên địa bàn 6 huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
4 Trình hồ sơ sang Sở Y tế về thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức chương trình khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật trên toàn tỉnh năm 2023 Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Ngọc
6 Khảo sát Thư viện Thân thiện, Thư viện đồ chơi tại các huyện:  Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Vũ Quang Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dung
7 Họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 13-28/2 Đ/c Dần
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 13-28/2 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng
15-28/2
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng
15-28/2
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
3 Hỗ trợ dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng
15-28/2
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
4 Phối hợp với Trường Cao đẵng kỹ thuật Việt-Đức tổ chức dạy nghề ngắn hạn nghề điện dân dụng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đ/c Sơn
15-28/2
Đ/c Hoàng, Dũng, giáo viên trường Việt - Đức
5 Tuyển sinh dạy nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn
15-28/2
Cán bộ, giáo viên phòng DN,GTVL
6 Xây dựng kế hoạch sơ tuyển các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn 15-28/2 Đ/c Hoàng
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng
15-28/2
Phòng DN,GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm
 
                                                                                                                                                                                                            
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây