LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM 2023  (Từ ngày 03 đến ngày 13/01/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 01  năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  NĂM 2023
 (Từ ngày 03 đến ngày 13/01/2023)

          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 3-13/01 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 3-13/01 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 3-13/01 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 3-13/01 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như
3-13/01
Ngân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Ngân
8 Xây dựng dự thảo các quy chế đơn vị năm 2023; Chuẩn bị Hồ sơ Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.
Đ/c Như

3-13/01
Đ/c Như, Nga, Ngân, Tuyết
9 Triển khai kế hoạch làm đường vào TT, sắp xếp, hướng dẫn cán bộ, khách đến làm việc, đối tượng đi cổng sau đảm bảo an toàn… Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Như, Nga
10  Xây dựng dự thảo phướng án ký  HĐLĐ theo Nghị định 161/NĐ-CP trình BGĐ phê duyệt.
Đ/c Như

3-13/01
Đ/c Như
11 Họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2023 cho viên chức và NLĐ phòng. Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Như
12 Hoàn thiện hồ sơ viên chức năm 2022; Hoàn thiện công tác phân công nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện năm 2023.
Đ/c Như

3-13/01
Đ/c Như, Nga, Tuyết
13 Hoàn thiện việc nhập dữ liệu bổ sung lý lịch viên chức, người lao động đơn vị năm 2022. Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Như
14 Tham mưu thực hiện cho viên chức và NLĐ đơn vị ký cam kết thực hiện Quyết định 52/QĐ-UBND tỉnh và Nghị Quyết Hội nghị VC, NLĐ 2023 ( sau khi kết thúc Hội nghị). Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Tuyết
15 Tham gia đoàn công tác ở Huế ký kết hợp tác năm 2023 với tổ chức Shishan Đ/c Như
3-13/01
Đ/c Như
16 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 3-13/01 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI.
1 Can thiệp,trợ giúp đối tượng người lang thang không nơi nương tựa. Đ/c Thọ 03-13/01 Đ/c Thúy, Tứ
2 Nhập dữ liệu vào hệ thống trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 03-13/01 Đ/c  Thúy
3 Triển khai kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 03-13/01 Đ/c Tứ, Vân Thuận, Thúy
4 Xây dựng bài giảng truyền thông đối với trẻ em năm 2023  Đ/c Thọ 09-13/01 Đ/c Thúy, Tứ
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 03-13/01 Đ/c  Thúy
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 03-13/01 Đ/c Thúy, Thuận
4 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 03-13/01 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE.
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 3-13/01 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
2 Ký kết các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khăn về giáo dục và y tế năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ, tổ chức tại Huế Đ/c  Triều 3-13/01 Đ/c Dung
3 Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt năm 2022, đăng ký lịch thực hiện chương trình năm 2023 tại Hà Nội Đ/c  Triều 3-13/01 Đ/c Mỹ
4 Xây dựng phân công nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 Đ/c  Triều 3-13/01 Đ/c Triều
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 3-13/01 Đ/c Ngọc
6 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều
3-13/01
Đ/c Dần
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 3-13/01 Đ/c Dần
8 Thực hiện các chương trình trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đ/c Triều 3-13/01 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 3-13/01 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 3-13/01 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 3-13/01 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương
3 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tham mưu ban hành quyết định cử cán bộ giáo viên tham gia công tác tuyển sinh khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Lâm 3-13/01 Đ/c Sơn, Hoàng
4 Cử cán bộ, giáo viên tham gia công tác tuyển sinh Đ/c Sơn 3-13/01 Các đồng chí cán bộ, giáo viên phòng dạy nghề
5 Tham gia lễ Ký kết các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khăn về giáo dục và y tế năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ, tổ chức tại Huế Đ/c  Lâm 3-13/01 Đ/c  Hoàng
6 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 3-13/01 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                         

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây