LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023  (Từ ngày 01 đến ngày 15/03/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày   01  tháng 3  năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2023
 (Từ ngày 01 đến ngày 15/03/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Bé,
Việt, Anh
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 01-15/3 Ngân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn 2022 và công khai dự toán ngân sách năm 2023,…  Đ/c Như
01-15/3
Đ/c Ngân
8 Tiếp tục triển khai trồng sắn và hoa màu tại Khu điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân.…. Đ/c Như
01-15/3
Đ/c Tuyết, Như
9 Hoàn thiện hồ sơ bồ nhiệm ngạch cho hai viên chức hết thời gian tập sư: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Đức Sang Đ/c Như
01-15/3
Đ/c Như
10 Tham mưu và hoàn thiện đăng ký chỉ tiêu cơ cấu tuyển dụng viên chức 2023. Đ/c Như
01-15/3
Đ/c Như
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (đề nghị Sở Xây dựng góp ý Sở Tài Nguyên – Môi Trường về việc giao đất cho Trung tâm). Đ/c Như

01-15/3
Đ/c Như
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023. Đ/c Như
01-15/3
Phòng TCHC
13 Phối hợp với các phòng, ban, tổ chức thực hiện di dời sân bóng chuyền về sân khu nhà nội trú phục vụ học sinh học nghề Đ/c Như
01-15/3
Phòng TCHC
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 01-15/3 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động truyền thông trẻ em tại các huyện Hồng Lĩnh, Hương Sơn.  Đ/c Thọ 09-15/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động can thiệp với 02 trường hợp trẻ bị xâm hại tại Hương Khê Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy
3 Thực hiện các hoạt động quản lí ca với 01 trường hợp trẻ em tại huyện Kỳ Anh và 01 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại Can Lộc Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy, Tứ
4 Xây dựng tổng đài trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thuận
5 Thực hiện các hoạt động trong dự án hỗ trợ hầm Bioga Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thuận, Tứ
6 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c  Thúy
7 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thuận
8 Thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiếp đón đoàn tài trợ của Dự án KOICA làm việc tại Hà Tĩnh Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ

9
Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Đ/c Thọ 8/3 Phòng CTXH
10 Chuẩn bị các nội dung hướng tới ngày Công tác xã hội 25/3 Đ/c Thọ 01-15/3 Phòng CTXH
11 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 01-15/3 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Lập kế hoạch huy động nguồn lực năm 2023 Đ/c  Triều 01-15/3 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Lập Kế hoạch Trao học bổng  đợt 1/2023 cho hơn 500 học sinh nhận học bổng dài hạn do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 01-15/3 Đ/c Ngọc
3 Thu hồ sơ đề nghị nhận bộ lọc nước của 6 huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c  Triều
01-15/3
Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
4 Trình hồ sơ sang Sở Y tế về thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức chương trình khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật trên toàn tỉnh năm 2023 Đ/c  Triều
01-15/3
Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 1-15/3 Đ/c Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 01-15/3 Đ/c Dần
7 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/3 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
8 Thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Công tác xã hội; Ngày 8/3, 26/3…các hoạt động của ngành Đ/c  Triều 01-15/3 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/3 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 01-15/3 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Thúy Nga,Sương,Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
3 Hỗ trợ dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
4 Phối hợp với Trường Cao đẵng kỹ thuật Việt - Đức tổ chức dạy nghề điện dân dụng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đ/c Sơn 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, GV Việt - Đức
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 01/3-15/3 Giáo viên dạy nghề
6 Phối hợp với Trường Cao đẵng kỹ thuật Việt - Đức tổ chức Lễ bế giảng lớp học nghề điện dân dụng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 Đ/c Sơn 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, GV Việt - Đức
7 Tạm ứng kinh phí mua sắm nguyên liệu phục vụ dạy nghề và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hùng, Giáo viên dạy nghề
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng
15-28/2
Phòng DN,GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                        
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây