LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2022  (Từ ngày 12 đến ngày 16/12/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2022
 (Từ ngày 12 đến ngày 16/12/2022)
       
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 12-16/12 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 12-16/12 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 12-16/12 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 12-16/12 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
12-16/12
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như
12-16/12
Phòng TCHC
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
12-16/12
Đ/c Ngân
8 Công tác dự thảo các quy chế đơn vị năm 2023; Chuẩn bị Hồ sơ Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.
Đ/c Như

12-16/12
Đ/c Như, Nga, Ngân, Tuyết
9 Hoàn thành hồ sơ đo tiếp địa an toàn chống sét Trung tâm; Triển khai kế hoạch làm đường vào TT, sắp xếp, hướng dẫn cán bộ, khách đến làm việc, đối tượng đi cổng sau đảm bảo an toàn… Đ/c Như
12-16/12
Đ/c Như, Nga
10 Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn Trung tâm.
Đ/c Như

12-16/12
Đ/c Như
11 Thực hiện kiểm kê tài sản tại Trung tâm và các cơ sở (phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Khu nhà điều hành Dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân). Đ/c Như
12-16/12
Đ/c Như, Tuyết,Nga
12 Hoàn thiện hồ sơ viên chức năm 2022.
Đ/c Như

12-16/12
Đ/c Nga, Tuyết
13 Hoàn thiện việc nhập dữ liệu bổ sung lý lịch viên chức, người lao động đơn vị năm 2022. Đ/c Như
12-16/12
Đ/c Như
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 12-16/12 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI.
1 Thực hiện kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 12-16/12 Đ/c Tứ, Vân, Thuận.
2 Thực hiện các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội  Đ/c Thọ 12-16/12 Đ/c Thọ,Thuận
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 12-16/12 Đ/c Thúy
4 Hoàn thiện bài truyền thông về lĩnh vực CTXH. Đ/c Thọ 12-16/12 Đ/c Tứ
5 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 12-16/12 Đ/c Thuận
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 12-16/12 đ/c Thúy, Thuận, Vân
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 12-16/12 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM.
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 12 - 16/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Hoàn thiện trình hồ sơ khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 Đ/c  Triều 12/12 Đ/c Dần
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 12 - 16/12 Đ/c Ngọc
4 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 12 - 16/12 Đ/c Dần
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 12 - 16/12 Đ/c Dần
6 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 12 - 16/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Triều 05 - 09/12 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng
12-16/12
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương, Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
12-16/12
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương, Quỳnh
3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề lớp Cắt may DD&CN khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 12-16/12 Đ/c Tuấn, Lương, Thiện, Trâm
4 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 12-16/12 Tập thể giáo viên
5 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 12-16/12 Đ/c Hoàng Hùng
6 Lập phương án tuyển sinh các lớp học nghề năm học 2023 Đ/c  Sơn 12-16/12 Đ/c Hoàng Hùng
7 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 12-16/12 Đ/c Huy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 12-16/12 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                           
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây