LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2022  (Từ ngày 5 đến ngày 9 /12 /2022)

   
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 02  tháng 12  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2022
 (Từ ngày 5 đến ngày 9 /12 /2022)         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 05 – 09/12 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 05 – 09/12 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 05 – 09/12 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 05 – 09/12 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
05 – 09/12
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như
05 – 09/12
Phòng TCHC
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
05 – 09/12
Đ/c Ngân
8 Tham mưu xây dựng Cam kết thực hiện An ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch Và Tết Âm lich Quý Mão 2023
Đ/c Như

05 – 09/12
Đ/c Tuyết
9 Tham mưu ban hành và thực hiện Thông báo về việc di dời các hộ kinh doanh ra khỏi cơ sở tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh. Đ/c Như
05 – 09/12
Đ/c Tuyết
10 Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn Trung tâm.
Đ/c Như

05 – 09/12
Đ/c Như
11 Thực hiện kiểm kê tài sản tại Trung tâm và các cơ sở (phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Khu nhà điều hành Dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân). Đ/c Như
05 – 09/12
Đ/c Như, Tuyết,Nga
12 Triển khai việc kê khai tài sản theo Nghị định 130/NĐ-CP.
Đ/c Như

05 – 09/12
Đ/c Nga
13 Hoàn thiện việc nhập dữ liệu bổ sung lý lịch viên chức, người lao động đơn vị năm 2022. Đ/c Như
05 – 09/12
Đ/c Như
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 05 – 09/12 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại TT Đ/c Thọ 05-09/12 Đ/c Tứ, Vân, Thuận.
2 Thực hiện các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội  Đ/c Thọ 05-09/12 Đ/c Thọ,Thuận
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 05-09/12 Đ/c Thúy
4 Triển khai hoạt động các hoạt động để hỗ trợ hầm Bioga cho các hộ GĐ có HCKK tại huyện Can Lộc. Đ/c Thọ 05-09/12 Đ/c Thuận, Tứ
5 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 05-09/12 Đ/c Thuận
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 05-09/12 đ/c Thúy, Thuận, Vân
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 05 – 09/12 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 05 – 09/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Triển khai tiếp nhận 1.200 Máy lọc nước do Tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c  Triều 05 – 09/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
3 Báo cáo, quyết toán chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam năm 2022 Đ/c  Triều 05 – 09/12 Đ/c Dung
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 05 – 09/12 Đ/c Ngọc
5 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 05 – 09/12 Đ/c Dần
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 05 – 09/12 Đ/c Dần
7 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 05 – 09/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Triều 05 – 09/12 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Đ/c: Hoàng, Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương, Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Đ/c Hoàng: Thúy Nga, Sương, Thiện, Lương, Quỳnh
3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề lớp Cắt may DD&CN, hoàn thiện hồ sơ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Đ/c:Tuấn, Lương, Thiện, Trâm
4 Cập nhật các thông tin của phòng lên phần mềm quản lý của Trung tâm Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Đ/c Hùng
5 Giới thiệu việc làm cho học sinh các khóa 28,29 sau khi hoàn thành khóa học. Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Tập thể giáo viên
6 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 05 – 09/12 Đ/c Hoàng, Hùng
7 Lập phương án tuyển sinh các lớp học nghề năm học 2023 Đ/c  Sơn 05 – 09/12 Đ/c Hoàng, Hùng
8 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động dạy nghề Đ/c  Sơn 05 – 09/12 Đ/c Hoàng,  Hùng
9 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 05 – 09/12 Đ/c Huy
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 05 – 09/12 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                           
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây