LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2022 (Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 04  tháng 11  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2022
 (Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2022)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 28/11-2/12 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 28/11-2/12 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 28/11-2/12 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 28/11-2/12 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
28/11-2/12
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như
28/11-2/12
Phòng TCHC
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
28/11-2/12
Đ/c Ngân
8 Hoàn thiện hồ sơ Thi đua – Khen thưởng đơn vị năm 2022 trình  Sở Lao động, TBXH.
Đ/c Như

28/11-2/12
Đ/c Như,Tuyết
9 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng,  nhiệm vụ năm 2023 trình Sở Lao động biết và chỉ đạo thực hiện. Đ/c Như
28/11-2/12
Đ/c Tuyết
10 Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn Trung tâm.
Đ/c Như

28/11-2/12
Đ/c Như
11 Triển khai việc kê khai tài sản theo Nghị định 130/NĐ-CP.
Đ/c Như

28/11-2/12
Đ/c Nga
12 Hoàn thiện việc nhập dữ liệu bổ sung lý lịch viên chức, người lao động đơn vị năm 2022. Đ/c Như
28/11-2/12
Đ/c Như
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 28/11-2/12 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Tứ, Vân, Thuận, Thúy
2 Liên hệ địa phương, chuẩn bị các nội dung để thực hiện các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội  Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Thọ,Thuận
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Thúy
4 Triển khai hoạt động các hoạt động để hỗ trợ hầm Bioga cho các hộ GĐ có HCKK tại huyện Can Lộc. Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Thuận, Tứ
5 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất, các nội dung tổng hợp khác Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Thuận
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 28/11-2/12 Đ/c Thúy, Thuận, Vân
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 28/11-2/12 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 28/11-2/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
2 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 28/11-2/12 Đ/c Ngọc
3 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 28/11-2/12 Đ/c Mỹ, Dần
4 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 28/11-2/12 Đ/c Dần
5 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 28/11-2/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
6 Kiểm điểm, thi đua năm 2022 Đ/c  Triều 28/11-2/12 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung                                         
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Triều 28/11-2/12 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng
28/11-2/12
Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
28/11-2/12
Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề, hoàn thiện hồ sơ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 để chuẩn bị bế giảng Đ/c  Hoàng 28/11-2/12 Đ/c Tuấn, đc Lương, đ/c thiện, đ/c Trâm
4 Bế giảng các lớp học nghề khóa 29 năm học 2022 và cấp chứng chỉ Đ/c  Hoàng
28/11-2/12
Đ/c Tuấn, đc Lương, đ/c thiện, đ/c Trâm
5 Cập nhật các thông tin của phòng lên phần mềm quản lý của Trung tâm Đ/c  Hoàng 28/11-2/12 Đ/c Hùng
6 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 28/11-2/12 Tập thể giáo viên
7 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 28/11-2/12 đ/c Hoàng
8 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động dạy nghề Đ/c  Sơn 28/11-2/12 Đ/c Hoàng, đ/c Hùng
9 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 28/11-2/12 Đ/c Huy
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 28/11-2/12 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
ngày 11/11/2022)
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây