LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2022  (Từ ngày 21 đến ngày 25/11/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2022
 (Từ ngày 21 đến ngày 25/11/2022)
        
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 21-25/11 Phòng TCHC
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
21-25/11
Đ/c Ngân
8 Tham mưu thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm năm 2022
Đ/c Như

21-25/11
Đ/c Như
9 Tham mưu và triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2022. Đ/c Như 21-25/11 Đ/c Như, Tuyết, Nga
10 Sửa chữa khu nhà nội trú bàn giao cho phòng dạy nghề GTVL chuẩn bị đón học sinh khóa 30.
Đ/c Như

21-25/11
Đ/c Bé, Nam, Nga, Hà
11 Thực hiện công tác Thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân toàn đpn vị năm 2022.
Đ/c Như

21-25/11
Đ/c Như, Tuyết
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 21-25/11 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp cho nạn nhân cần bảo vệ khẩn cấp Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Vân
2 Nhập dữ liệu vào hệ thống trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c  Thúy
3 Thực hiện kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Tứ, Vân, Thuận, Thúy
4 Liên hệ địa phương để thực hiện các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Thuận
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Thúy
6 Triển khai hoạt động các hoạt động để hỗ trợ hầm Bioga cho các hộ GĐ có HCKK tại huyện Can Lộc. Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Thuận, Tứ
7 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 21-25/11 Đ/c Thuận
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 21-25/11 đ/c Thúy, Thuận, Vân
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 21-25/11 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 21-25/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Khám, phẫu thuật miễn phí cho 15 trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt tại Bệnh viện Quốc tế Vinh Đ/c  Triều 21-25/11 Đ/c Mỹ
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 21-25/11 Đ/c Ngọc
4 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vùng hàm mặt Đ/c Triều 21-25/11 Đ/c Mỹ, Dần
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 21-25/11 Đ/c Dần
6 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 21- 25/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
7 Kiểm điểm, thi đua năm 2022 Đ/c  Triều 21-25/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Triều 21-25/11 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 21-25/11 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 21-25/11 Đ/c Hoàng,  Thúy Nga, Sương,  Quỳnh
3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 21- 25/11 Đ/c Tuấn, Lương,  thiện,  Trâm
4 Sắp xếp giáo viên tham sửa chữa khu nội trú chuẩn bị đón học sinh khóa 30 vào nhập học Phòng TCHC 21-25/11 Đ/c Dũng
5 Cập nhật các thông tin của phòng lên phần mềm quản lý của Trung tâm Đ/c  Hoàng 21-25/11 Đ/c Hùng
6 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 21-25/11 Tập thể giáo viên
7 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 21-25/11 đ/c Hoàng
8 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động dạy nghề Đ/c  Sơn 21-25/11 Đ/c Hoàng, Hùng
9 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 21-25/11 Đ/c Huy
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 21-25/11 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                           
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây