LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2022  (Từ ngày 31/10 đến ngày 4/11/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10  năm 2022
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2022
 (Từ ngày 31/10 đến ngày 4/11/2022)

      
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 31/10-4/11 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 31/10-4/11 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 31/10-4/11 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 31/10-4/11 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
31/10-4/11
Đ/c Bé,
Hà, Nam
6 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Như
7  Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Như, Ngân
8 Tham mưu thực hiện lắp Camera tại Trung tâm tương tác, can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và Cổng đơn vị ( tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Tuyết
9 Phân công nhiệm vụ cho Đ/c Hoàng Thị Hồng Nga sau khi rút đ/c Nga từ phòng Dạy nghề, GTVL về làm việc tại phòng. Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Như
10 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 31/10-04/11 Phòng TCHC
11 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Ngân
12 Xây dựng dự toán năm 2023; Quyết toán kinh phí Quý III/2022
(tiếp tục thực hiện).
Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Như, Ngân
13 Tham mưu phương án và tiến hành thực hiện sửa phòng trực bảo vệ và mua máy cắt cỏ thực hiện công tác cắt cỏ và tỉa cây cảnh Trung tâm (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 31/10-04/11 Đ/c Nam
14  Xây dựng kế hoạch và tiến hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo quy định sau khi Kế hoạch được duyệt.
Đ/c Như
31/10-04/11 Đ/c Như,Tuyết
15 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Như 31/10-04/11 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tham gia chương trình tập huấn phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 31/10-01/11 Đ/c Thọ, Tứ, Thúy, Vân, Thuận
2 Nhập dữ liệu vào hệ thống trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 02-4/11 Đ/c  Thúy
3 Triển khai kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho gia đình có trẻ tự kỉ tại đơn vị Đ/c Thọ 02-4/11 Đ/c Tứ, Vân, Thuận, Thúy
4 Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trong chương trình tập huấn nghề công tác xã hội Đ/c Thọ 02-4/11 Đ/c Thuận
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 02-4/11 Đ/c Thúy
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 02-4/11 Đ/c Thuận
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán Đ/c Thọ 02-4/11 đ/c Thúy, Thuận, Vân
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Thọ 31/10-01/11 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Tham gia tập huấn bình đẳng giới   31/10 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
2 Tiếp tục  huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 31/10-4/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
3 Báo cáo thống kê chương trình, dự án, hoạt động viện trợ của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2013 đến nay Đ/c  Triều 31/10-4/11 Đ/c Dần
4 Triển khai chương trình tiếp nhận 1.200 máy lọc nước mini do Tổ chức Trả lại Tuổi Thơ tài trơ Đ/c  Triều 31/10-04/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
5 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về Hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2022 - 2023 Đ/c  Triều
31/10-4/11
Đ/c Dần, Dung
6 Hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 31/10-4/11 Đ/c Ngọc
7 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vùng hàm mặt Đ/c Triều 31/10-4/11 Đ/c Mỹ, Dần
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 31/10-4/11 Đ/c Dần
9 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 31/10-4/11 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Dung
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Triều 31/10-4/11 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 31/10-04/11 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 31/10-04/11 Hoàng, Thúy Nga, Sương, Quỳnh
`3 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 31/10-04/11 Đ/c Tuấn, Lương, Thiện, Trâm
4 Bàn giao hồ sơ và các nội dung liên quan giữa đồng chí Hồng Nga và phòng Dạy nghề, giới thiệu việc làm Đ/c  Sơn 31/10-04/11 Đ/c Sơn, Hoàng, trường cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức
5 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 31/10-04/11 Tập thể giáo viên
6 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c  Sơn 31/10-04/11 đ/c Hoàng
7 Làm việc với Sở lao động về nội dung giấy phép dạy nghề Đ/c  Sơn 31/10-04/11 Đ/c Sơn, Hoàng
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 31/10-04/11 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm
               

                     
                                                                                                                                                                                          
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây