LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2022  (Từ ngày 03 đến ngày 07/10/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9  năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2022
 (Từ ngày 03 đến ngày 07/10/2022)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như
03-07/10
Đ/c Như
6 Nấu ăn, vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Bé,
Hà, Nam
7  Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Như, Ngân
8 Tham mưu thực hiện lắp Camera tại Trung tâm tương tác, can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và Cổng đơn vị. Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Tuyết
9 Xây dựng báo cáo và chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022
Đ/c Như
03-07/10 Đ/c Như, Tuyết, Ngân
10 Thực hiện tham mưu về công tác cán bộ Đ/c Như 03-07/10 Đ/c Như
11 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
03-07/10
Đ/c Ngân
12 Kế toán: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận 26/KL-TT thanh tra tỉnh; xây dựng dự toán năm 2023; Quyết toán kinh phí Quý III/2022. Đ/c Như
03-07/10
Đ/c Như, Ngân
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như 03-07/10 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại, bạo lực tại xã Nam Phúc Thăng, TT Thạch Hà Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c Thúy, Tứ
2 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chương trình tập huấn bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại nghi xuân Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c Vân
3 Nhập dữ liệu vào hệ thống trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c  Thúy
4 Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết chương trình tập huấn công tác xã hội để triển khai Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c Thúy, Vân Thuận, Tứ
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c Thúy
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 03-07/10 Đ/c Thuận
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 03-07/10 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 03-07/10 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Chuẩn bị các nội dung chương trình để huy động nguồn lực tại công ty Hưng nghiệp gang thép Fomosa Đ/c  Triều 03-07/10 Đ/c Dần, Dung
3 Trao hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt Đ/c Triều 03-07/10 Đ/c Ngọc
4 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 03-07/10 Đ/c Dần
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 03-07/10 Đ/c Dần
6 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 03-07/10 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Triều 03-07/10 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 03-07/10 Đ/c Hoàng,  Thúy Nga, Sương, Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 03-07/10 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Quỳnh
3 Phối hợp với Trường Cao đẵng Kỹ thuật Việt - Đức mở lớp sửa chữa điện dân dụng cho học sinh khuyết tật Đ/c Sơn 03-07/10 Đ/c Sơn, Hoàng, đ/c Dũng
4 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 03-07/10 Đ/c Tuấn, Lương, Thiện, Trâm
5 Làm hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp (tiếp tục thực hiện) Đ/c Sơn 03-07/10 Đ/c Sơn, đ/c Hoàng
6 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 03-07/10 Tập thể giáo viên
7 Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán một số nội dung liên quan đến phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Đ/c Sơn 03-07/10 Đ/c Sơn, Hoàng,  Hồng Nga
8 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 03-07/10 Đ/c Huy
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 03-07/10 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm


 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây