LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022  (Từ ngày 19 đến ngày 23/9/2022)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9  năm 2022

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022
 (Từ ngày 19 đến ngày 23/9/2022)
          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như
19-23/9
 
Đ/c Như
6 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Như, Bé,
Hà, Nam
7 - Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).
- Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh,…
Đ/c Như
19-23/9
Đ/c Như, Ngân
8 Tham mưu thực hiện lắp Camera tại Trung tâm tương tác, can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và Cổng đơn vị. Đ/c Như 19-23/9 Đ/c Tuyết
9 Tham mưu thực hiện diệt mối theo đề nghị của Phòng dạy nghề, GTVL.
Đ/c Như

19-23/9

Đ/c Như
10 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như
19-23/9
Đ/c Ngân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như 19-23/9 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại, bạo lực tại xã Tân Mỹ Hà. Nam Phúc Thăng, TT Thạch Hà Đ/c Thọ 19-23/9 Đ/c Thuận, Tứ
2 Tổ chức Chương trình tập huấn Bình đẳng giới Đ/c Thọ 21-22/9 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
3 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 19-23/9 Đ/c  Thuận, Vân
4 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất Đ/c Thọ 19-23/9 Đ/c Thuận
5 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 19-23/9 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
  
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 19 – 23/9 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung                                         
2 Trao hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Ngọc
3 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Dần
4 Tổng hợp các hoạt động hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn do tổ chức Zhishan tài trợ; Báo cáo trình UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh xin phép gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức Zhishan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Dần, Dung
5 Gửi hồ sơ xin phép Sở Kế hoạch và đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận nguồn tài trợ của tổ chức Trả lại tuổi thơ hỗ trợ về y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 – 2023 Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Dần, Dung
6 Triển khai chương trình hỗ trợ 1.200 máy lọc nước cho các hộ gia đình có con đang đi học, hoàn cảnh khó khăn tại 6 huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Nghi Xuân Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung                                         
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Dần
8 Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 19 – 23/9 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung                                         
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 29-31/8 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
3 Triển khai kế hoạch dinh dưỡng đối với trẻ can thiệp tại trung tâm Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Quỳnh
4 Cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Thúy Nga
5 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022 Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Tập thể giáo viên
6 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 29 năm học 2022 Đ/c Lâm 19/9-23/9 Đ/c Lâm, đ/c Sơn, Đ/c Hoàng, đ/c Ngân, đ/c Nga
7 Giới thiệu việc làm cho các học sinh sau khi hoàn thành khóa học khóa 28 năm 2022 Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Tập thể giáo viên
8 Thanh toán một số kinh phí về mua sắm nguyên liệu dạy nghề Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
9 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 19/9-23/9 Đ/c Huy
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng
19-23/9
Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây