LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 19  tháng 8  năm 2022

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2022
 (Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022)
 
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như
6 Chuẩn bị tài liệu để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TCHC, CTXH. Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như
7 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như, Bé,
Hà, Nam
8 - Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm (tiếp tục thực hiện).- Kiểm tra, xử lý, lập phương án bảo vệ, quản lý tài sản Khu nhà 144 Trần Phú, tp Hà Tĩnh; Lập KH triển khai giải quyết khu đất, nhà cửa tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh,… Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Như, Ngân
9 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như 22-26/8 Đ/c Ngân
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như 22-26/8 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đ/c Thọ 22/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động khảo sát, can thiệp, trợ giúp đối tượng tại Thị xã Hồng Lĩnh; XD kế hoạch triển khai tập huấn CTV… Đ/c Thọ 23-24/8 Đ/c Thuý, Tứ
3 Hoàn thiện và nhập số liệu đối tượng khảo sát vào phần mềm dữ liệu Đ/c Thọ 22-26/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
4 Viết bài đăng tải trang TTĐT đơn vị Đ/c Thọ 22-26/8 Đ/c Thúy
5 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 22-26/8 Đ/c Tứ. Thuận, Vân, Thúy
6 Báo cáo thường kỳ và báo cáo đột xuất các nội dung Đ/c Thọ 12/8 Đ/c Thuận
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 22-26/8 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 22-26/8 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 22-26/8 Đ/c Dần
3 Triển khai rà soát, lập danh sách trẻ em bị các bệnh về tim có nhu cầu đi phẫu thuật tại các bệnh viện: Việt Đức, BV Tim Hà Nội, BV Y dược TP.HCM do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ Đ/c  Triều 22-26/8 Đ/c Dần
4 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ  Máy lọc nước; Hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 Đ/c Triều 22-26/8 Đ/c Dần, Dung
5 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 22-26/8 Đ/c Ngọc
6 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 22-26/8 Đ/c Dung, Mỹ
7 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 22-26/8 Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 15-19/8 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tuyển sinh, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi, đ/c Sương
3 Làm việc với tổ chức Zhishan về chương trình hỗ trợ tập huấn cho giáo viên, phụ huynh trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Đ/c Hoàng
4 Thực hiện nhiệm vụ dạy nghề các lớp học nghề khóa 29 năm 2022; Họp tổng kết Khóa 28 và hoàn thiện HS dạy nghê,… Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Tập thể giáo viên
5 Xây dựng giá dịch vụ đào tạo trình phòng GDNN, BĐG Đ/c  Sơn 22- 26/8 Tập thể phòng
6 Kiểm tra các lớp dạy nghề khóa 29 năm học 2022 Đ/c  Sơn 22- 26/8 Đ/c Sơn, Hoàng, đ/c Hồng Nga,
7 Thanh toán một số kinh phí thỗ trợ tiền ăn cho học sinh và các kinh phí phục vụ công tác chuyên môn của phòng Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
8 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 22- 26/8 Đ/c Huy
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 22- 26/8 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                                                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                    
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây