LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023 (Từ ngày 18 đến ngày 29/9/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 9 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023
(Từ ngày 18 đến ngày 29/9/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy,... Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện những hạn chế, tồn tại do Đoàn kiểm tra CCHC Sở LĐ nêu ra. Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Tuyết
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
18-29/9
Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như
18-29/9
Đ/c Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
18-29/9
Đ/c Như,
Tuyết
9 Tham mưu và triển khai quy trình xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ đơn vị. Đ/c Như
18-29/9
Đ/c Như,
 
10 Xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại trong CCHC sau khi có Thông báo của Đoàn kiểm tra CCHC của Sở Lao động, TBXH năm 2023 Đ/c Như
18-29/9
Đ/c Như,
Tuyết
11 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục LV, đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra
khỏi khu đất Trung tâm…
Đ/c Như
18-29/9
Đ/c Như,
Tuyết
12 Tham mưu công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn bộ máy Đ/c Như 18-29/9 Đ/c Như
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 18-29/9 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c  Thuận, Vân, Thúy, Tứ
2 Triển khai chương trình tập huấn nghề CTXH tại Nghi Xuân, Lộc Hà Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Vân, Tứ
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Thuận
5 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng; Tham mưu cử cán bộ tham gia tập huấn Quản lý ca do UNFA tổ chức tại Hà Nội Đ/c Thọ
18-29/9
Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
7 Triển khai các hoạt động trong dự án hỗ trợ nước sạch tại xã Hương Vĩnh Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Thúy
8 Tiếp tục thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trường hợp phụ nữ nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại huyện Đức Thọ Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Thuận
9 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 18-29/9 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 18-29/9 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều
18-29/9
Đ/c Triều,
Dần
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Ngọc
4 Tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2023 Đ/c Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 18-29/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 18-29/9 Phòng QL,HĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng
18-29/9
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng
18-29/9
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng
18-29/9
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 18-29/9 Giáo viên
dạy nghề
5 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương Đ/c Sơn

18-29/9
Ban Giám đốc,  TCHC, KT, DN&GTVL,

6
Lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ mở các lớp dạy nghề do tập đoàn Misubishi tài trợ Đ/c Sơn 18-29/9 Phòng dạy nghề, GTVL
7 Tiếp tục thực hiện mua sắm dụng cụ, nguyên liệu dạy nghề các lớp học nghề khóa 31 Đ/c Sơn 18-29/9 Phòng dạy nghề, GTVL
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 30, 31 Đ/c Sơn 18-29/9 Đ/c Hoàng, đ/c Hùng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 18-29/9 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
               

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây