LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023 (Từ ngày 05 đến ngày 15/9/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 8 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023
(Từ ngày 05 đến ngày 15/9/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Bổ sung, hoàn thiện những hạn chế, tồn tại do Đoàn kiểm tra CCHC Sở LĐ nêu ra. Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Tuyết
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 05-15/9 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như,
Tuyết
9 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục LV, đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như,
Tuyết
10 Phối hợp với Công đoàn tổ chức cho toàn thể VCNLĐ Trung tâm đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình Đ/c Như 05-15/9 Phòng TCHC
11 Tham mưu công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn bộ máy Đ/c Như 05-15/9 Đ/c Như
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 05-15/9 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Lắp đặt và vận hành Tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thuận, Vân, Thúy, Tứ
2 Triển khai chương trình tập huấn nghề CTXH tại huyện Nghi Xuân Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thuận
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 05-15/9 Thúy, Vân, Thuận, Tứ
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thuận
5 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
6 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp QL ca trẻ em bị xâm hại tại Thạch Hà Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Tứ
7 Triển khai các hoạt động trong dự án hỗ trợ nước sạch tại xã Hương Vĩnh Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thúy
8 Tiếp tục thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trường hợp phụ nữ nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại huyện Đức Thọ, ca trẻ bị xâm hại tại Kỳ Anh Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thuận
9 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 05-15/9 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 05-15/9 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
3 Trao học bổng cho 383 học sinh đang nhận học bổng dài hạn tại các huyện: Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và Đức Thọ do Tổ chức Zhishan Foundation tài trợ Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
4 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều,
Dần
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Ngọc
6 Tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2023 Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
7 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều,
Dần
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 05-15/9 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 05-15/9 Phòng QL,HĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 05-15/9 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 05-15/9 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 05-15/9 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 05-15/9 Giáo viên
dạy nghề
5 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương Đ/c Sơn 05-15/9 BGĐ; TCHC, DN&GTVL, Kế toán
6 Lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ mở các lớp dạy nghề do tập đoàn Misubishi tài trợ Đ/c Sơn 05-15/9 Phòng DN, GTVL
7 Tiếp tục thực hiện mua sắm dụng cụ, nguyên liệu dạy nghề các lớp học nghề K31 Đ/c Sơn 05-15/9 Phòng DN, GTVL
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 30, 31 Đ/c Sơn 05-15/9 Đ/c Hoàng, Hùng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 05-15/9 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây