LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023 (Từ ngày 01 đến ngày 15/8/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm 2023
 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023
(Từ ngày 16 đến ngày 31/8/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như  16-31/8 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Tuyết
5 Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Kỳ
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 16-31/8 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như,
Tuyết
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục LV, đôn đốc hộ kinh doanh đèn Led di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như,
Tuyết
11 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 16-31/8 Phòng TCHC
12 Tham mưu hồ sơ đề nghị nâng lương thường xuyên cho chuyên viên chính Trần Thị Đào - PGĐ Trung tâm Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như
13 Tham mưu xây dựng Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác tại đơn vị. Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như
14 Tham mưu công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn bộ máy Đ/c Như 16-31/8 Đ/c Như
15 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 16-31/8 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động hội thảo, tập huấn và các nội dung khác của dự án KOICA Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thuận, Vân, Thúy, Tứ
2 Triển khai xây dựng Tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp xã hội tại Trung tâm Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thuận
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thuận
5 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
6 Triển khai các hoạt động trong dự án hỗ trợ nước sạch tại xã Hương Vĩnh Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thúy
7 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trường hợp phụ nữ nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại huyện Đức Thọ Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thuận
8 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực tại huyện Kỳ Anh. Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Tứ
9 Tổ chức lớp tập huấn công tác xã hội tại huyện Cẩm Xuyên. Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Tứ
10 Tham gia chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình ngôi nhà Ánh Dương của TTCTXH Quảng Ninh Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
11 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác; Cập nhật phần mềm các đối tượng, CTV CTXH,… Đ/c Thọ 16-31/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 16-31/8 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 450 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
3 Họp giới thiệu Dự án làm bạn với sách; đăng ký nhu cầu hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện, thư viện đồ chơi của bé tại các trường học năm 2024 do Tổ chức Zhishan Foundation tài trợ Đ/c  Triều 16/8 Đ/c Triều, Ngọc
4 Tiếp nhận Quà hiện vật như: Quạt điện, Bình nước nóng, Quạt tích điện…do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Rapido, Công ty TNHH Ferroli Asean tài trợ; Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Ngọc
5 Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức chương trình trao học bổng cho 600 học sinh đang nhận học bổng dài hạn tại các huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và Đức Thọ do Tổ chức Zhishan Foundation tài trợ Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Dần
6 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim
Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Dần
7 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Ngọc
8 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Cập nhật phần mềm quản lý đối tượng trẻ em,… Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
9 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Dần
10 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/8 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 16-31/8 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 16-31/8 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/8 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/8 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên tại trung tâm theo nguồn tài trợ từ tập đoàn Misubishi Đ/c Sơn 16-31/8 Phòng dạy
nghề, GTVL
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30, 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 16-31/8 Giáo viên
dạy nghề
6 Bế giảng các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 và cấp chứng chỉ nghề; Triển khai công tác tọa đàm, giới thiệu việc làm cho HS sau khi học nghề,… Đ/c Sơn 16-31/8 Phòng Dạy nghề, GTVL
7 Lập kế hoạch mở các lớp dạy nghề do tập đoàn Misubishi tài trợ; Triển khai mua sắm máy móc thiết bị DN, nguyên liệu, tập huấn,…do Mitsubishi tài trợ Đ/c Sơn 16-31/8 Phòng dạy
nghề, GTVL
8 Thực hiện mua sắm dụng cụ, nguyên liệu dạy nghề các lớp học nghề khóa 31 Đ/c Hoàng 16-31/8 Phòng dạy
nghề, GTVL
9 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 16-31/8 Đ/c Huy
 10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 16-31/8 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH




Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT




Thái Ngọc Lâm
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây