LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023  (Từ ngày 17 đến ngày 31/7/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  14  tháng 7 năm 2023
 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023
 (Từ ngày 17 đến ngày 31/7/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Tuyết
5 Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Kỳ
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như, Tuyết
10 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân; Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục LV, đôn đốc hộ kinh doanh đèn Led di dời ra khỏi khu đất Trung tâm. Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như, Tuyết
11 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 17-31/7 Phòng TCHC
12 Phối hợp với phòng Dạy nghề, GTVL tổ chức Khai giảng các lớp học nghề khóa 31 tại địa phương Đ/c Như 17-31/7 Phòng TCHC
13 Phối hợp với Phòng Công tác xã hội đón tiếp đoàn công tác của Bộ Lao động - TB&XH và tổ chức KOICA làm việc tại đơn vị Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như
14 Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện tổng vệ sinh toàn đơn vị. Đ/c Như 17-31/7 Phòng TCHC
15 Xây dựng kế hoạch dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2023 Đ/c Như 17-31/7 Đ/c Như
16 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 17-31/7 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Chủ trì, xây dựng Kế hoạch, chương trình, báo cáo, thực hiện các nội dung để chuẩn bị tiếp đón đoàn làm việc về Dự án KOICA Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c  Thuận, Vân, Thúy, Tứ
2 Triển khai các hoạt động trong dự án tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp xã hội Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Thuận
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 17-31/7 Thúy, Vân, Thuận, Tứ
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Thuận
5 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
6 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trẻ em bị xâm hại tại Kỳ Anh Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Tứ
7 Triển khai các hoạt động trong dự án hỗ trợ nước sạch tại xã Hương Vĩnh Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Thúy
8 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 17-31/7 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 17-31/7 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Triển khai chương trình bàn giao, lắp đặt 900 bộ lọc nước mini tới các hộ gia đình có con đang đi học tại các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
3 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật;
Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim
Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Dần
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 17-31/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 17-31/7 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 17-31/7 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 17-31/7 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 17-31/7 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên tại Trung tâm và mua sắm trang thiết bị, nguyên liệu nguồn tài trợ từ tập đoàn Misubishi Đ/c  Sơn 17-31/7 Phòng dạy nghề, GTVL
5 Tổ chức kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30, 31 năm học 2023; Kiểm tra, rà soát bổ sung hồ sơ DN,… Đ/c  Hoàng 17-31/7 Giáo viên
dạy nghề
6 Khai giảng các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 17-31/7 Phòng dạy nghề, GTVL
7 Lập kế hoạch và triển khai thực hiện mua sắm dụng cụ, nguyên liệu dạy nghề các lớp học nghề khóa 31 Đ/c Hoàng 17-31/7 Phòng dạy nghề, GTVL
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 17-31/7 Đ/c Hùng, Hoàng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 17-31/7 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây