LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023  (Từ ngày 03 đến ngày 14/7/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 6 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023
 (Từ ngày 03 đến ngày 14/7/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện  
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như  
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như  
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Nga  
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Tuyết  
5 Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Kỳ  
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà  
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ  
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Ngân  
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như, Tuyết  
10 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân; Xếp hạng Trung tâm. Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như, Tuyết  
11 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 03-14/7 Phòng TCHC  
12 Chủ trì Tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đơn vị. Đ/c Như 03-14/7 Phòng TCHC  
13 Tham mưu xây dựng biên chế quỹ tiền lương cho viên chức trình Sở Lao động, TB&XH phê duyệt Đ/c Như 03-14/7 Đ/c Như  
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 03-14/7 Phòng TCHC  
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện chương trình tập huấn Công tác xã hội tại huyện Đức Thọ, Nghi Xuân Đ/c Thọ 11,12/7 Đ/c  Thuận, Vân, Thúy, Tứ  
2 Triển khai các hoạt động trong dự án tổng đài trợ giúp xã hội (111) Đ/c Thọ 03-14/7 Đ/c Thuận  
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 03-14/7 Thúy, Vân, Thuận, Tứ  
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 03-14/7 Đ/c Thuận  
5 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ 03-14/7 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy  
6 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trẻ em bị xâm hại tại huyện Cẩm Xuyên Đ/c Thọ 03-14/7 Đ/c Tứ  
7 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 03-14/7 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ  
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 03-14/7 Phòng CTXH  
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
2 Tham dự chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quỹ Bảo trợ trẻ em tại Thành phố Huế Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ  
3 Phối hợp với Tổ chức Zhishan Foundation, Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí cho 46 trẻ em bị dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa; Tái khám, đánh giá hiệu quả sau phẫu thuật cho trẻ em đã phẫu thuật dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa các năm trước Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ  
4 Triển khai chương trình bàn giao, lắp đặt 900 bộ lọc nước mini tới các hộ gia đình có con đang đi học tại các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
5 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Dần  
6 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Ngọc  
7 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Dần  
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 03-14/7 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc  
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 03-14/7 Phòng QLHĐQTE  
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 03-14/7 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 03-14/7 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng
03-14/7
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền  
4 Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, mua săm sthieets bị, nguyên liệu,…theo nguồn tài trợ từ tập đoàn Misubishi Đ/c Sơn 03-14/7 Phòng dạy nghề, GTVL  
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30, 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 03-14/7 Giáo viên dạy nghề  
6 Lập kế hoạch và triển khai thực hiện lễ khai giảng các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 03-14/7 Phòng dạy nghề, GTVL  
7 Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, nguyên liệu dạy nghề các lớp học nghề khóa 31 Đ/c Hoàng 03-14/7 Phòng dạy nghề, GTVL  
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 03-14/7 Đ/c Huy  
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/cHoàng 03-14/7 Phòng DN, GTVL  
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây