LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023  (Từ ngày 01 đến ngày 16/6/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  31 tháng 5 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023
 (Từ ngày 01 đến ngày 16/6/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Tuyết
5 Chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Kỳ
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Bé, Việt, Anh, Hà
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 01-16/6 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như
01-16/6
Đ/c Ngân
9 Hoàn thiện các nội dung về công tác kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023( Kế hoạch số 30/KH/SLĐTBXH). Đ/c Như
01-16/6
Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Kỳ, Nga
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Như, Tuyết
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Như, Tuyết
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 01-16/6 Phòng TCHC
13 Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch tập huấn quy trình ban hành văn bản điện tử và lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc. Đ/c Như 01-16/6 Đ/c Như, Nga
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 01-16/6 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Bàn giao hệ thống hầm BIOGA cho các hộ gia đình quản lí và sử dụng  Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thuận
2 Thực hiện chương trình tập huấn công tác xã hội tại Đức Thọ Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c  Thuận, Vân, Thúy
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thuý
4 Triển khai một số hoạt động trong dự án hỗ trợ máy lọc nước tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thuý
5 Triển khai các hoạt động trong dự án tổng đài trợ giúp xã hội Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thuận
6 Phối hợp thực hiện chương trình truyền thông nhân tháng hành động vì trẻ em tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh Đ/c Thọ 01-16/6 Thúy, Vân ,Tứ
7 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 01-16/6 Thúy, Vân, Thuận, Tứ
8 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thuận
9 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng nhân tháng hành động vì trẻ em Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
10 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp quản lí ca trẻ em bị xâm hại tại Cẩm Xuyên Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Tứ
11 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 01-16/6 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 01-16/6 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 Đ/c Triều 01-16/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Thực hiện các hoạt động, các chương trình trao tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi trên toàn tỉnh Đ/c Triều
01-16/6
Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
3 - Phối hợp với Tổ chức Zhishan Foundation, Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa;
- Tái khám, đánh giá hiệu quả sau phẫu thuật cho trẻ em đã phẫu thuật dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa các năm trước
Đ/c Triều
01-16/6
Đ/c Triều,  Mỹ
4 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim
Đ/c Triều
01-16/6
Đ/c Triều, Dần
5 - Thu kết quả học tập năm học 2022 – 2023 toàn bộ học sinh nhận học bổng Zhishan tại 7 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Khê, Đức Thọ
- Bổ sung hồ sơ mới chương trình học bổng dài hạn do Tổ chức Zhishan Foundation tài trợ cho 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thạch Hà, Đức Thọ và Hương Khê
Đ/c Triều

01-16/6
Đ/c Triều, Dần
6 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 01-16/6 Đ/c Triều, Ngọc
7 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 01-16/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 01-16/6 Đ/c Triều, Dần
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 01-16/6 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 01-16/6 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 01-16/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-16/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-16/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các trẻ can thiệp tại trung tâm. Đ/c Hoàng 01-16/6 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Hoàng 01-16/6 Giáo viên dạy nghề
6 Tuyển sinh các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 01-16/6 Phòng dạy nghề, GTVL
7 Lập kế hoạch vận chuyển thiết bị dạy nghề về các địa điểm mở lớp, sơ tuyển các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 01-16/6 Phòng dạy nghề, GTVL
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 01-16/6 Đ/c Huy
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 01-16/6 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây