LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024 (Từ ngày 01 đến ngày 15/5/2024)

 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Tĩnh, ngày    tháng 5 năm 2024
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024
(Từ ngày 01 đến ngày 15/5/2024)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 - Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy; Hoàn thiện Quy chế hoạt động và Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của đơn vị trình Sở LĐTBXH phê duyệt
- Chuẩn bị hồ sơ tổ chức bộ máy, cán bộ phục vụ đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ
- Tham mưu và thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Dạy nghề- GTVL
Đ/c Như
01-15/5
Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị.
Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra CCHC của Sở LĐTBXH
Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Vân
5 - Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 01-15/5 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào: Phối hợp với phòng Dạy nghề- GTVL tổ chức Lễ khai giảng lớp Mây tre đan khóa 32 tại cơ sở. Đ/c Như 01-15/5 Phòng TCHC
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; … Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Như,
Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 01-15/5 Đ/c Như,
Vân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 01-15/5 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
4 Thực hiện chương trình truyền thông và trao quà cho trẻ em cấp tiểu học Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
5 Xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thọ, Thuận
6 Tham dự tập huấn nâng cao Kỹ năng phòng chống đuối nước Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Phòng CTXH
7 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 01-15/5 Đ/c Thúy
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Dung, Ngọc
3 Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị các loại khuyết tật như: phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, sứt môi hở vòm miệng, dị tật vận động. Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Dung, Ngọc
4 Bàn giao thiết bị thư viện, khánh thành thư viện thân thiện, thư viện đồ chơi tại Hồng Lĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh. Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Mỹ, Dung, Dần
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Dung, Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Dung, Ngọc
8 Hỗ trợ đột xuất trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Đ/c  Triều 01-15/5 Đ/c Triều, Ngọc
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/5-15/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/5-15/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/5-15/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Thực hiện dạy nghề các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 01/5-15/5 Phòng DN, GTVL
6 Khai giảng Mây tre đan khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 01/5-15/5 Phòng DN, GTVL
7 Tiếp nhận đồ chơi trẻ em cho lớp can thiệp sớm do Tổ chức Zhishan tìa trợ Đ/c Sơn 01/5-15/5 Phòng DN, GTVL
8 Cử giáo viên tham gia Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII- năm 2024 Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

 

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây