LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023  (Từ ngày 15 đến ngày 31/5/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  12  tháng 5 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023
 (Từ ngày 15 đến ngày 31/5/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như  15-31/5 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Tuyết
5 Chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Kỳ
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Bé, Việt, Anh, Hà
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
15-31/5
Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn, Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Ngân
9 Triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Nga
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Như, Tuyết
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Như, Tuyết
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 15-31/5 Phòng TCHC
13 Triển khai cho các phòng, viên chức, người lao động nhập dữ liệu cá nhân trên phần mềm hồ sơ cán bộ. Đ/c Như 15-31/5 Đ/c Như, Kỳ
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 15-31/5 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục hoạt động trong dự án hỗ trợ hệ thống hầm Bioga cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc  Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thuận
2 Thực hiện các hoạt động quản lý ca với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Đức Thọ, Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c  Thuận
3 Thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Thạch Hà. Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thuý
4 Triển khai một số hoạt động trong dự án hỗ trợ máy lọc nước tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thuý
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thúy
6 Triển khai tập huấn CTXH tại Hương Khê Đ/c Thọ 15-31/5 Thúy, Vân, Thuận,
7 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 15-31/5 Thúy, Vân, Thuận, Tứ
8 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thuận
9 Thực hiện các hoạt động trong Đề án xây dựng Tổng đài trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Thuận
10 Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng nhân tháng hành động vì trẻ em Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
11 Truyền thông phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em. Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
12 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 15-31/5 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 15-31/5 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục đẩy mạnh Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 Đ/c Đào 15-31/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Ngọc
2 Lắp đặt, bàn giao thiết bị và Khánh thành Thư viện thân thiện và Thư viện đồ chơi cho bé tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
3 Hoàn thiện, tổng kết hoạt động trao học bổng Zhishan đợt 1/2023 cho 419 học sinh tại 7 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân và Hương Khê. Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
4 Hoàn thiện và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim, Dị tật vận động tới các nhà tài trợ, kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; thanh quyết toán chương trình (Khám sàng lọc, Tặng quà TEKK tại Can Lộc, Trao học bổng,…) Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Sang, Ngọc
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
6 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
7 Thực hiện các hoạt động, các chương trình trao tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
8 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Dần
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 15-31/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 15-31/5 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 15-31/5 Đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Sương, đ/c Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 15-31/5 Đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Sương, đ/c Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 15-31/5 Đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Sương, đ/c Huyền
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Hoàng 15-31/5 Giáo viên dạy nghề
5 Tuyển sinh các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Sơn 15-31/5 Phòng dạy nghề, GTVL
6 Triển khai thực hiện kinh phí Mitsubishi Đ/c Sơn 15-31/5 Đ/c Hoàng và Giáo viên
7 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 15-31/5 Đ/c Huy
 8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 15-31/5 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                               
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây