LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023  (Từ ngày 04 đến ngày 12/5/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023
 (Từ ngày 04 đến ngày 12/5/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Tuyết
5 Chăm sóc sức khỏe cho học sinh các lớp học nghề khóa 30-2023 Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Kỳ
6 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Bé, Việt, Anh, Hà
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện NV của phòng Đ/c Như 04-12/5 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn, Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Ngân
9 Triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Nga
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Như, Tuyết
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như 04-12/5 Đ/c Như, Tuyết
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như 04-12/5 Phòng TCHC
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 04-12/5 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục hoạt động trong dự án hỗ trợ hệ thống hầm Bioga cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc  Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuận, Tứ
2 Thực hiện các hoạt động quản lý ca với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Đức Thọ. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuận
3 Thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Thạch Hà. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuý
4 Triển khai một số hoạt động trong dự án hỗ trợ máy lọc nước tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuý
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thúy
6 Triển khai các hoạt động trong Chương trình tập huấn CTXH 2023. Đ/c Thọ 09-12/5 Đ/c Thuận
7 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c, Tứ, Thuận,Thúy
8 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuận
9 Thực hiện các hoạt động trong Đề án xây dựng Tổng đài trợ giúp đối tượng. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Thuận
10 Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng nhân tháng hành động vì trẻ em. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
11 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác. Đ/c Thọ 04-12/5 Đ/c Tứ, Thuận, Vân, Thúy
12
 
Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 04-12/5 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Triển khai gửi Thư kêu gọi Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 và đi tới các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
2 Tổng hợp số liệu khám sàng lọc, tổng hợp danh sách trẻ em bị các bệnh về tim, sứt môi hở vòm miệng, dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa gửi các nhà tài trợ xin kinh phí phẫu thuật miễn phí cho trẻ em. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
4 Tổng hợp số liệu báo cáo chương trình Cặp lá yêu thương, Trao học bổng Zhi-Shan trong tháng 4. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
5 Triển khai chương trình bàn giao, lắp đặt 900 bộ lọc nước mini tới các hộ gia đình có con đang đi học tại các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ. Đ/c Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
6 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Dần, Ngọc
8 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em. Đ/c  Triều 04-12/5 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc, Sang
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 04-12/5 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp. Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
3 Hỗ trợ dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Hoàng 04-12/5 Giáo viên dạy nghề
5 Tuyển sinh các lớp học nghề 31; Tuyển sinh và Khai giảng lớp học nghề Mây tre đan khóa 30 Đ/c Sơn 04-12/5 Phòng dạy nghề, GTVL
6 Mua nguyên liệu, dụng cụ học nghề cho học sinh khóa 30 năm học 2023 Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Hùng và Giáo viên dạy nghề
7 Chủ trì triển khai kinh phí phục vụ và mua sắm thiết bị dạy nghề của DA Nhật bản tài trợ Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Hoàng và các đ/c liên quan
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 04-12/5 Đ/c Huy
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 04-12/5 Phòng DN,GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                          
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây