LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024 (Từ ngày 16 đến ngày 30/4/2024)

 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024
(Từ ngày 16 đến ngày 30/4/2024)


         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy; Tham mưu xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm trình Sở LĐTBXH thẩm định và Sở Nội vụ phê duyệt. Đ/c Như
16-30/4
Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị; Lắp đặt hệ thống mạng internet trong toàn đơn vị. Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị.
Tham mưu và xây dựng về Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc đơn vị.
Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 16-30/4 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào: Phối hợp với phòng Dạy nghề, GTVL tổ chức Hội thao nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4. Đ/c Như 16-30/4 Phòng TCHC
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; … Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Như,
Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-30/4 Đ/c Như,
Vân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 16-30/4 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800577756 Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
4 Thực hiện chương trình truyền thông và trao quà tại huyện Hương Sơn Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
5 Xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thọ, Thuận
6 Xây dựng bài giảng truyền thông phòng chống xâm hại, an toàn trên không gian mạng và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em cấp Tiểu học Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thúy, Tuyết, Thuận, Tứ
7 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thúy
8 Làm thủ tục thanh quyết toán các chương trình Đ/c Thọ 16-30/4 Đ/c Thúy, Tuyết, Thuận, Tứ
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 16-30/4 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
2 Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị các loại khuyết tật như: phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, sứt môi hở vòm miệng, dị tật vận động; Triển khai chương trình học bổng cho người khuyết tật đi xe lăn do Tổ chức trả lại tuổi thơ tài trợ.
Triển khai chương trình lắp đặt, khánh thành tư viện do tổ chức Zhi Shan tài trợ;
Trao 60 suất học bổng cho trẻ em KK tại huyện Đức Thọ và kiểm tra chương trình thực hiện Gói mì hạnh phúc tại huyện Hương Sơn.
Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
4 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/4 Đ/c Triều, Ngọc
6 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c  Triều 16-30/4 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-30/4 Đ/c Hoàng, Nga,  Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-30/4 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-30/4 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Triển khai dạy nghề các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
6 Mở lớp mây tre đan khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
7 Thanh toán kinh phí tuyển sinh khóa 32 năm học 2024 Đ/c Hoàng 16-30/4 Phòng DN, GTVL
8 Tổ chức Hội thao nhân ngày vì người khuyết tật Việt Năm 18/4 Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
9 Xây dựng KH bố trí giáo viên chuẩn bị tham dự Hội giảng GV GDNN toàn tỉnh năm 2024 Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 16-30/4 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT   Thái Ngọc Lâm
   
 
   
 


 

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây