LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023  (Từ ngày 17 đến ngày 28/4/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:    /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  14 tháng 4 năm 2023
 

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023
 (Từ ngày 17 đến ngày 28/4/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 17-28/4 Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga.
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn, Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Ngân
8 Triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh Đ/c Như 17-28/4 Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Nga
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
17-28/4
Đ/c Như, Tuyết
10 Xây dựng phương án tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 Đ/c Như
17-28/4
Đ.c Như, Nga
11 Tham mưu Kế hoạch tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 cho VC, NLĐ toàn đơn vị Đ/c Như
17-28/4
Đ.c Như, Nga
12 Thực hiện nâng lương thường xuyên cho 01 viên chức đủ điều kiện nâng lương thường xuyên ( đ/c Trần Thị Mỹ Thuận). Đ/c Như
17-28/4
Đ.c Như
13 Hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-2031 Đ/c Như
17-28/4
Đ.c Như,Tuyết
14 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như
17-28/4
Đ/c Như, Tuyết
15 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như
17-28/4
Phòng TCHC
16 Xây dựng, cắt cử lịch trực đơn vị trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và giỗ tổ Hùng Vương ( 10-3 âm lịch) và thực hiện các chế độ liên quan Đ/c Như
17-28/4
Các đ/c được phân trực
17 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 17-28/4 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục hoạt động trong dự án hỗ trợ hệ thống hầm Bioga cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc  Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thuận, Tứ
2 Tiếp đoàn làm việc của Bộ Lao động TB&XH, Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFA và Tổ chức KOICA làm việc tại Hà Tĩnh Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thuận Thúy, Vân, Tứ
3 Triển khai chương trình Tập huấn CTXH năm 2023 tại Hương Khê Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thúy,Thuận, Vân, Tứ
4 Thực hiện hoạt động can thiệp với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tại Hương Khê, Lộc Hà, Vũ Quang, Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thuận, Vân, Thúy
5 Thực hiện các hoạt động quản lý ca với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Đức Thọ Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c  Thuận , Thúy
6 Triển khai một số hoạt động trong dự án hỗ trợ máy lọc nước tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà; Hoàn thiện Đề án đường dây nóng Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thọ, Thuý
7 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thúy
8 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c:Tứ, Thuận,Thúy
9 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c Thuận
10 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 17-28/4 Đ/c: Tứ, Thuận, Vân, Thúy
 11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 17-28/4 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Ban hành và triển khai gửi Thư kêu gọi Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tới các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
2 Tổng hợp số liệu khám sàng lọc, tổng hợp danh sách trẻ em bị các bệnh về tim, sứt môi hở vòm miệng, dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa gửi các nhà tài trợ xin kinh phí phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
4 Trao học bổng đợt 01/2023 cho hơn 500 học sinh nhận học bổng dài hạn do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
5 Triển khai chương trình bàn giao, lắp đặt 900 bộ lọc nước mini tới các hộ gia đình có con đang đi học tại các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
6 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Dần
8 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 17-28/4 Đ/c Mỹ, Dần, Ngọc
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 17-28/4 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác Đ/c  Hoàng 17 - 28/4 Đ/c: Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 17 - 28/4 Đ/c:Hoàng,Nga,
Sương,Huyền
3 Làm đồng phục, thẻ cho học sinh khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 17 - 28/4 Đ/c: Hoàng, Hùng
4 Khảo sát đối tượng người khuyết tật đăng ký học nghề Mây tre đan khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn 17 - 28/4 Phòng DN,GTVL
5 Tổ chức Hội thao hưởng ứng ngày người khuyết tật Việt nam 18/4 Đ/c Sơn 17 - 28/4 Phòng DN,GTVL
6 Kêu gọi trao quà cho học sinh khuyết tật nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 Đ/c Hoàng 17 - 28/4 Đ/c:Hoàng, Hùng
7 Hoàn thiện mua sắm nguyên liệu phục vụ dạy nghề và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 17 - 28/4 Đ/c: Hùng, Giáo viên dạy nghề
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 17 - 28/4 Đ/c Huy
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/cHoàng 17 - 28/4 Phòng DN,GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                          
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây