LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023  (Từ ngày 03 đến ngày 14/4/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  31 tháng 3 năm 2023
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023
 (Từ ngày 03 đến ngày 14/4/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 03-14/4 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 03-14/4 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 03-14/4 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 03-14/4 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như
03-14/4
Đ/c Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ  của phòng Đ/c Như
03-14/4
Đ/c , Như, Ngân, Tuyết, Nga.
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như

03-14/4
Đ/c Ngân
8 Xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh Đ/c Như
03-14/4
Đ/c Như, Tuyết
9 Tham mưu cho Giám đốc thực hiện Tờ trình đánh giá chấm điểm bổ sung việc xếp hạng đơn vị. Đ/c Như
03-14/4
Đ/c Như
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
03-14/4
Đ/c Như, Tuyết
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân. Đ/c Như
03-14/4
Đ/c Như
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 (thực hiện trong toàn khóa học). Đ/c Như
03-14/4
Phòng TCHC
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 03-14/4 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Triển khai nội dung trao quà và các hoạt động nhân ngày thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ 2.4  Đ/c Thọ 03-04/4 Đ/c, Vân, Thuận
2 Triển khai chương trình hỗ trợ hệ thống hầm Bioga cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thuận, Tứ
3 Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tập huấn CTXH năm 2023 Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thuận, Vân
4 Thực hiện hoạt động can thiệp với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tại Hương Khê, Lộc Hà, Vũ Quang Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thúy, Vân, Thuận
5 Thực hiện các hoạt động quản lý ca với trường hợp phụ nữ bị bạo lực tại Đức Thọ Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thuận
6 Triển khai một số hoạt động trong dự án hỗ trợ máy lọc nước tại các trường Mầm non tại các huyện Hương Khê và Thạch Hà Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thúy
7 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện thạch hà Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c  Thúy
8 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện từ đầu năm Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
9 Phối hợp với Phòng huy động và quản lý quỹ Bảo trợ trẻ em để thực hiện chương trình khám sàng lọc Đ/c Thọ 06-09/4 Đ/c Thúy, Vân
10 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thuận
11 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 03-14/4 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 03-14/4 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Ban hành và triển khai gửi Thư kêu gọi Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tới các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
2 Phối hợp với Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội, các nhà tài trợ tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Ngọc
4 Trao học bổng đợt 1/2023 cho hơn 500 học sinh nhận học bổng dài hạn do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c Triều 03-14/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
5 Triển khai chương trình bàn giao, lắp đặt 900 bộ lọc nước mini tới các hộ gia đình có con đang đi học tại các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c Triều
03-14/4
Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
6 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Dần
8 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 03-14/4 Đ/c Mỹ, Dần,Ngọc
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 03-14/4 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng
03-14/4
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
03-14/4
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
3 Hỗ trợ dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
03-14/4
Đ/c Hoàng, Thúy Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 03-14/4 Giáo viên dạy nghề
5 Làm đồng phục, thẻ cho học sinh khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 03-14/4 Đ/c Hoàng, Hùng
6 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp Mây tre đan khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn 03-14/4 Phòng dạy nghề, GTVL
7 Làm các hồ sơ mua sắm nguyên liệu phục vụ dạy nghề và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 03-14/4 Đ/c Hùng, Giáo viên dạy nghề
8 Hỗ trợ học sinh học nghề tập luyện phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 03-14/4 Đ/c Huy
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 03-14/4 Phòng DN,GTVL
               
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                          
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây