LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023  (Từ ngày 15 đến ngày 31/3/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  14  tháng 3  năm 2023
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023
 (Từ ngày 15 đến ngày 31/3/2023)


         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Người thực hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Tuyết
5 Nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, quản sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Bé,
Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Ngân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Trình phương án, thủ tục tiếp nhận tài trợ của Cty Mitsubishi, thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn,…  Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Ngân
8 Tiếp tục triển khai trồng sắn, hoa màu, xử lý mối, dọn dẹp vệ sinh,… duy trì hoạt động tại mô hình Dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân.…. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Tuyết, Như
9 Hoàn thiện hồ sơ bồ nhiệm ngạch cho hai viên chức hết thời gian tập sư: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Đức Sang Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Như
11 Tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (đề nghị Sở Xây dựng góp ý Sở Tài Nguyên – Môi Trường về việc giao đất cho Trung tâm). Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Như
12 Tiếp tục sửa chữa khu nhà nội trú, khu bếp ăn phục vụ học sinh khuyết tật học nghề khóa 30 năm 2023 Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
13 Phối hợp với các phòng, ban, tổ chức thực hiện di dời sân bóng chuyền về sân khu nhà nội trú phục vụ học sinh học nghề. Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
14 Phối hợp phòng Công tác xã hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội, 25/3/2023. Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
15 Phối hợp Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm Nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
16 Rà soát, tham mưu sửa chữa đường điện bếp ăn học sinh, nhà làm việc 2 tầng và Hội trường Trung tâm. Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
17 Thực hiện quyết toán ngân sách năm 2022, triển khai công tác giải ngân KP hỗ trợ, tài trợ, kinh phí hợp pháp khác,….và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Ngân
18 Tham mưu xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2023-2025. Đ/c Như 15-31/3 Đ/c Ngân
19 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 15-31/3 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động truyền thông trẻ em tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh  Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động can thiệp với 02 trường hợp trẻ bị xâm hại tại Hương Khê và 02 ca Lộc Hà Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thúy, Vân
3 Thực hiện các hoạt động quản lí ca với 01 trường hợp trẻ em tại huyện Kỳ Anh và 01 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại Can Lộc Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thúy, Tứ
4 Xây dựng tổng đài trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thuận
5 Tiếp tục thực hiện hoạt động thu hồi vốn trong dự án cho vay vốn tại huyện Thạch Hà Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c  Thúy
    6 Báo cáo thường kỳ, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thuận
7 Thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiếp đón đoàn tài trợ của Dự án KOICA làm việc tại Hà Tĩnh Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
8 Xây dựng kế hoạch phân khai dự toán nguồn kinh phí CTXH 2023 Đ/c Đào 15-31/3 Đ/c Thọ  và
NV CTXH
9 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Công tác xã hội 25/3 Đ/c Thọ 15-31/3 Phòng CTXH
10 Tiếp tục các hoạt động can thiệp, trợ giúp các nhóm đối tượng khác Đ/c Thọ 15-31/3 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 15-31/3 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Lập kế hoạch huy động nguồn lực năm 2023. Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
2 Lập Kế hoạch Trao học bổng  đợt 1/2023 cho hơn 500 học sinh nhận học bổng dài hạn do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Ngọc
3 Thu hồ sơ đề nghị nhận bộ lọc nước của 6 huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh và Nghi Xuân do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ Đ/c  Triều
15-31/3
Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
4 Trình hồ sơ sang Sở Y tế về thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức chương trình khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật trên toàn tỉnh năm 2023 Đ/c  Triều
15-31/3
Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 15-31/3 Đ/c Dần
7 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
8 Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Công tác xã hội 25-3-2023 do Trung tâm và ngành tổ chức. Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
9 Xây dựng kế hoạch phân khai dự toán nguồn kinh phí QBTTE 2023 Đ/c Đào 15-31/3 Đ/c Triều và
NV QBTTE
10 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 15-31/3 Đ/c Mỹ, Dần,
Ngọc, Dung
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 15-31/3 Phòng QLHĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng
15-31/3
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
15-31/3
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Hỗ trợ dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c  Hoàng
15-31/3
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Tổ chức Khai giảng các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn 15-31/3 Đ/c Hoàng
và giáo viên
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 15-31/3 Giáo viên dạy nghề
6 Tuyển sinh lớp Mây tre đan khóa 30 năm học 2023 Đ/c Sơn 15-31/3 Đ/c Hoàng, GV không dạy mô đun
7 Xây dựng kế hoạch phân khai dự toán nguồn kinh phí DN 2023 Đ/c Sơn 15-31/3 Đ/c Hoàng và
Giáo viên
8 Tạm ứng kinh phí mua sắm nguyên liệu phục vụ dạy nghề và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên khóa 30 năm học 2023 Đ/c  Hoàng 15-31/3 Đ/c Hùng, Giáo viên dạy nghề
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 15-31/3 Phòng DN, GTVL
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

                         
                                                                                                                                                                                                        
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây