LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024 (Từ ngày 16 đến ngày 29/02/2024)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 02 năm 2024
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024
(Từ ngày 16 đến ngày 29/02/2024)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Hoàn thiện đề án vị trí việc làm
+ Thực hiện việc chuyển ngạch cho viên chức phù hợp với vị trí việc làm.
+ Hoàn thiện tham mưu LĐ ký HĐLĐ 111/2022-CP
Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị, Báo cáo trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đ/c Như
16-29/02
Đ/c Vân
5 - Tổng dọn vệ sinh khu nội trú học sinh khuyết tật, sân bãi,…
- Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,…
Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng: chế độ trực tết, phục vụ tết,… Đ/c Như 16-29/02 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn năm 2023; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như
16-29/02
Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Như,
Vân
9 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-29/02 Đ/c Như,
Vân
10 Chủ trì sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh khu nội trú, các phòng học nghề đón học sinh khóa 32. Đ/c Như 16-29/02 Phòng TCHC
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 16-29/02 Phòng TCHC
II PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI      
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, nội dung tổng hợp, chương trình công tác khác Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
4 Xây dựng bài giảng truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Tuyết
5 Xây dựng bài giảng truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thúy, Thuận
6 Xây dựng các nội dung truyền thông (phóng sự, video…) về hoạt động công tác xã hội Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Tuyết
7 Xây dựng dự thảo quy chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thọ, Thuận
8 Xây dựng bài giảng tập huấn kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Thuận
9 Xây dựng bài giảng tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới Đ/c Thọ 16-29/02 Đ/c Tuyết
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 16-29/02 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 16-29/02 Phòng QBTTE
2 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-29/02 Đ/c Triều, Dần
3 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-29/02 Đ/c Triều, Ngọc
4 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-29/02 Phòng QBTTE
5 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-29/02 Đ/c Triều, Sang
6 Hoàn thiện Thư kêu gọi, công văn huy động QBTTE, Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 16-29/02 Phòng QBTTE
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c  Triều 16-29/02 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-29/02 Đ/c Nga,  Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng
16-29/02
Đ/c Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-29/02 Đ/c Nga, Sương, Huyền
4 Tăng cường công tác tuyển sinh các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-29/02 Phòng DN, GTVL
5 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác sơ tuyển, tiếp nhận và mở các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024. Đ/c Sơn 16-29/02 Phòng DN, GTVL
6 Phối hợp sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh khu nội trú, các phòng học nghề đón học sinh khóa 32. Đ/c Sơn 16-29/02 Phòng DN, GTVL
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 16-29/02 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây