LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024 (Từ ngày 01 đến ngày 15/02/2024)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2024
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024
(Từ ngày 01 đến ngày 15/02/2024)


         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Xây dựng đề án vị trí việc làm
+ Hoàn thiện quy trình tiếp nhận viên chức mới được điều động về LV và phân công nhiệm vụ.
+ Tham mưu LĐ ký HĐLĐ 111/2022-CP
Đ/c Như
01-15/02
Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Vân
5 - Tổng dọn vệ sinh khu nội trú học sinh khuyết tật, sân bãi,…
- Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,…
Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 01-15/02 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như,
Vân
9 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 01-15/02 Đ/c Như,
Vân
10 Xây dựng Kế hoạch và các điều kiện đón tết Nguyên đán năm 2024; Kế hoạch tết trồng cây năm 2024; Tổ chức tết Trồng cây đầu xuân. Đ/c Như 01-15/02 Phòng TCHC
11 Xây dựng lịch trực và thực hiện trực tết Nguyên đán 2024 Đ/c Như 01-15/02  
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 01-15/02 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, nội dung tổng hợp, chương trình công tác khác Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
4 Xây dựng bài giảng truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn trên không gian mạng Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Tuyết
5 Xây dựng bài giảng truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thúy, Thuận
6 Xây dựng các nội dung truyền thông (phóng sự, video…) về hoạt động công tác xã hội Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Tuyết
7 Xây dựng dự thảo quy chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thọ, Thuận
8 Xây dựng bài giảng tập huấn kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Thuận
9 Xây dựng bài giảng tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới Đ/c Thọ 01-15/02 Đ/c Tuyết
10 Nghỉ tết nguyên đán và thực hiện trực tết theo phân công Đ/c Thọ 08/2-14/2 Phòng CTXH
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 01-15/02 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
2 Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động; Phân công nhiệm vụ năm 2024 Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
3 Thực hiện các hoạt động trao quà, trợ giúp trẻ em hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán năm 2024 Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 01/2-15/2 Đ/c Triều, Dần
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01/2-15/2 Đ/c Triều, Ngọc
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01/2-15/2 Đ/c Triều, Sang
8 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
9 Nghỉ tết nguyên đán và thực hiện trực tết theo phân công Đ/c  Triều 08/2-14/2 Phòng QBTTE
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c  Triều 01/2-15/2 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/2-15/2 Đ/c Nga,  Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/2-15/2 Đ/c Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/2-15/2 Đ/c Nga, Sương, Huyền
4 Tuyển sinh các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 01/2-15/2 Phòng DN, GTVL
5 Nghỉ tết nguyên đán và thực hiện trực tết theo phân công Đ/c Sơn 08/2-14/2 Phòng DN, GTVL
6 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 01/2-15/2 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây