LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024 (Từ ngày 01 đến ngày 15/01/2024)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾTTẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024
(Từ ngày 01 đến ngày 15/01/2024)
          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2024
+ Xây dựng đề án vị trí việc làm
+ Hoàn thiện biên chế quỹ lương năm 2024
+ Hoàn thiện quy trình và tham mưu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng
Đ/c Như
01-15/01
Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng 2023 Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 01-15/01 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Kỳ, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ phục vụ dạy nghề và Báo cáo Cty Mitsubishi; Thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như,
Vân
9 Hoàn thiện Kế hoạch Hội nghị VC, NLĐ năm 2024, và Hồ sơ Hội nghị VC, NLĐ năm 2024. Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như,
Vân
11 Hoàn thiện kiểm kê tài sản, kê khai tài sản năm 2023 Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như, Nga, Vân
12 Thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề cho 04 viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn đến thời hạn nâng lương. Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Như
13 Xây dựng và thực hiện lịch trực nghỉ tết dương lịch năm 2024 Đ/c Như 01-15/01 Đ/c Huy, Việt, Anh
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 01-15/01 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng, xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động năm 2024 Đ/c Thọ 01-15/01 Đ/c  Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, nội dung tổng hợp, chương trình công tác khác Đ/c Thọ 02-15/01 Đ/c Thuận
3 Xấy dựng bàn giảng truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Đ/c Thọ 02-15/01 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 02-15/01 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
5 Tổ chức hoạt động truyền thông tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng tại cộng đồng, Đ/c Thọ 08-15/12 Đ/c  Thọ, Thuận
6 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 01-15/01 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động; Phân công nhiệm vụ năm 2024 Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
3 Thực hiện các hoạt động trao quà, trợ giúp trẻ em hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán năm 2024 Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
4 Liên hệ nhà tài trợ, các đơn vị chuẩn bị chương trình Trao học bổng dài hạn đợt 1/2024 cho học sinh vượt khó học giỏi do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Sang
5 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Ngọc
6 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Dần
8 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 01-15/01 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/01-15/01 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,  Thường, Lương
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/01-15/01 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,  Thường, Lương
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/01-15/01 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,  Thường, Lương
4 Xây dựng Kế hoạch. Tổ chức Tuyển sinh các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024; Báo cáo kết quả triển khai mua sắm máy móc thiết bị, nguyên liệu,… phục vụ dạy nghề do Cty Mitsubishi tài trợ Đ/c Sơn 01/01-15/01 Đ/c Hoàng, các đ/c giáo viên
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Sơn 01/01-15/01 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm


 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây