LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 6 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CTXH - QUỸ BTTE - TƯ VẤN - GDNN,
PHỤC HỒI CN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Hà Tĩnh, ngày  24 tháng 06 năm 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 5 THÁNG 6 NĂM 2022
         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
  Phòng Quản lý – Huy động QBTTE      
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 27/6 – 01/7 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Đ/c  Triều Thường xuyên Đ/c Ngọc
3 Theo dõi, cập nhật tình hình trẻ em phẫu thuật dị tật vận động tại Đà Nẵng Đ/c Triều 27/6 – 01/7 Đ/c Mỹ
4 Gửi hồ sơ  kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c Triều 27/6 – 01/7 Đ/c Dần
5 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều Thường xuyên Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
  Phòng Dạy nghề - giới thiệu việc làm      
1 Hợp đồng giáo viên giáo dục đặc biệt; hợp đồng chuyên gia, tổ chức tư vấn, đánh giá miễn phí cho trẻ có các dấu hiệu rối loạn và chậm phát triển Đ/c  Hoàng 27/6 - 01/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, phối hợp đ/c Như TCHC
2 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng Thường xuyên Các đ/c giáo viên được phân công
3 Làm hồ sơ hỗ trợ tiền ăn tháng 6 cho học sinh Đ/c  Hoàng 27/6 - 01/7 Đ/c Huy, đ/c Hồng Nga
4 Chuẩn bị hồ sơ dạy nghề khóa 24, 25, 26, 27, 28, 29 Đ/c  Hoàng 27/6 - 01/7 Đ/c Huy, đ/c Hồng Nga
5 Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu, các biểu mẫu phục vụ cho công tác can thiệp sớm Đ/c  Hoàng 27/6 - 01/7 Đ/c  Hoàng, đ/c Thúy Nga
  Phòng Công tác xã hội      
1 Hoàn thiện hồ sơ các chương trình đã triển khai. Đ/c  Thọ 27-29/6 Thúy, Tứ, Vân, Thuận
2 Thực hiện hoạt động trợ giúp các đối tượng tại các huyện đã thực hiện chương trình khảo sát, đánh giá. Đ/c  Vân 27/6-1/7 Đ/c  Thúy, Tứ, Thuận, Vân
3 Thực hiện hoạt động trợ giúp, can thiệp trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành tại huyện Vũ Quang và huyện Cẩm Xuyên. Đ/c  Thọ 27/6-1/7 Đ/c  Thúy, Tứ, Thuận
4 Xây dựng bài giảng về Tổng quan nghề Công tác xã hội, bài giảng tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bài giảng phòng chống bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đ/c  Thọ 27-29/6 Đ/c, Thọ,  Vân, Thuận
5 Lập kế hoạch làm việc với cục trẻ em, vụ bình đẳng, cục bảo trợ xã hội Đ/c Thọ 29/6-1/7 đ/c Thọ
6 Tiếp nhận phần mềm quản lí đối tượng và cộng tác viên trong Hệ thống phần mềm quản lí đối tượng trợ giúp xã hội. Đ/c Thọ 27/6-1/7 Đ/c Thọ phối hợp đơn vị cộng tác và các phòng ban trong đơn vị
7 Xây dựng các kế hoạch hoạt động, làm chấm công, báo cáo theo yêu cầu. Đ/c  Thọ 27/6-1/7 Đ/c Vân, Thuận, Thúy, Tứ.
  Phòng Tổ chức – Hành Chính      
1 Thực hiện các nhiệm vụ Tổ chức - Hành chính Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Kỳ
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Kỳ
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Tuyết
5 Tham mưu quy trình nâng phụ cấp TNN nhà giáo quý II Đ/c Như 27/6 Đ/c Như
6 Tham mưu chương trình sơ kết 6 tháng đầu năm Đ/c Như 27/6- 01/7 Đ/c Như, Ngân, Tuyết
7 Tham mưu văn bản, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch cho viên chức hết thời gian tập sự Đ/c Như 27/6- 01/7 Đ/c Như, Kỳ, Tuyết
8 Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí nguồn vốn được cấp theo quy định cấp trên và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Đ/c Như 27/6- 01/7 Đ/c Ngân
9 Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hưởng lương NSNN và cơ cấu lại đội ngũ CB,VC trong ĐVSN Đ/c Như 27/6 Đ/c Như
10 Tham mưu, tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Đ/c Như 27/6- 01/7 Đ/c Tuyết
11 Rà soát lại hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021, Hồ sơ cán bộ cập nhật bổ sung hoàn thiện đúng quy định Đ/c Như 27/6- 01/7 Như, Kỳ, Tuyết
12 Rà soát tài liệu tồn động, tham mưu chỉnh lý và lập hồ sơ lưu trữ Đ/c Như 27/6- 01/7 Đ/c Kỳ
13 Nấu ăn, Vệ sinh,  phục vụ điện nước toàn đơn vị Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Bé, Hà, Nam
                                                                                                                  
                                                                                                                      Người tổng hợp

                                                                                                                       Đoàn Thị Kỳ                
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây