LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 2022


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 4 THÁNG 7 NĂM 2022         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 25-29/7 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như
25-29/7
Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như
25-29/7
Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 25-29/7 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban giám đốc kế hoạch làm  việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân Đ/c Như
25-29/7
Đ/c Như
6 Tham mưu cho Ban Giám đốc Chương trình dâng hương kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ  27/7/2022. Đ/c Như
25-29/7
Đ/c Như
7 Lập danh sách Viên chức, NLĐ là con Thương binh, Liệt sỹ, Bệnh binh trong đơn vị nhận quà theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2022. Đ/c Như 25/7 Đ/c Tuyết
8 Tham mưu kế hoạch tập huấn theo Nghị định số 30/NĐ/2020/NĐ-CP Đ/c Như 25-7 Đ/c Như
9 Tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Như 25-29/7 Đ/c Như
10 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như
25-29/7
Đ/c Bé, Hà, Nam
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như
25-29/7
Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
 
1 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại Đ/c  Thọ
5-29/7
Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Bàn giao Hệ thống phần mềm Quản lý đối tượng trợ giúp xã hội và học viên học nghề của đơn vị Đ/c Thọ 25-29/7 Đ/c Thọ, Thúy
3 Thực hiện hoạt động khảo sát, can thiệp, trợ giúp tại huyện Nghi Xuân Đ/c Thọ 25-29/7 Đ/c Vân, Tứ
4 Thực hiện hoạt động khảo sát can thiệp trợ giúp tại Thị xã Kỳ Anh Đ/c Thọ 25-29/7 Đ/c Tứ, Thúy
5 Viết bài đăng tải trang TTĐT đơn vị Đ/c Thọ 25-29/7 Đ/c Thúy, Thuận
6 Nhập dữ liệu trên Hệ thống phần mềm Quản lý đối tượng trợ giúp xã hội và học viên học nghề. Đ/c Thọ 25-29/7
Đ/c Thọ
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 25-29/7 Đ/c Tứ. Thuận, Vân, Thúy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 25-29/7 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 25-29/7 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Gửi hồ sơ  kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 25-29/7 Đ/c Dần
3 Triển khai chương trình Trao học bổng cho 200 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh. Đ/c  Triều 25-29/7 Đ/c Sang
4 Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức chương trình Hội nghị Làm bạn với sách năm 2022 Đ/c  Triều 25-29/7 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
5 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Triều 25-29/7 Đ/c Dần, Dung
6 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 25-29/7 Đ/c Ngọc
7 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều
25-29/7
Đ/c Dung
8 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều
25-29/7
Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Triều
25-29/7
Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Xây dựng kế hoạch đánh gia miễn phí cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác Đ/c  Hoàng 25-29/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện tuyển sinh các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 25-29/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
3 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ can thiệp sớm tại Trung tâm gửi Tổ chức Zhishan Đ/c  Hoàng 25-29/7 ĐĐ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga
4 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 25-29/7 Đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi
5 Cử giáo viên đi học tập nâng cao tại Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục hòa nhập Trung Lễ Đ/c  Hoàng 25-29/7 Đ/c Sương
6 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 25-29/7 Các đ/c giáo viên được phân công
7 Xây dựng hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình Sở Lao động TB&XH Đ/c  Hoàng 25-29/7 Các đ/c giáo viên được phân công
8 Hoàn thiện hồ sơ dự án hỗ trợ dạy nghề và mua sắm thiết bị gửi tập đoàn Misubishi Đ/c Hoàng 25-29/7 Đ/c  Hoàng
9 Thanh toán một số kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng Đ/c Hoàng 25-29/7 Đ/c Hồng Nga
10 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c Hoàng 25-29/7 Đ/c Huy
11 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Đ/c Hoàng 25-29/7 Phòng DN,GTVL
                                                                                                                  
          TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm
   


                                                                                                                                                                                                    
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây