LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CTXH - QUỸ BTTE, TƯ VẤN, GDNN,
PHỤC HỒI CN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       Hà Tĩnh, ngày  17 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2022
         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I Phòng Quản lý - Huy động QBTTE      
1 Triển khai đi huy động Qũy tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Đ/c  Triều 20- 24/6 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đ/c  Triều   Đ/c Ngọc
3 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều Tháng 6 Đ/C Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
4 Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các số liệu, thông tin, hình ảnh đi vận động Qũy tại Công ty Hưng nghiệp Formosa Đ/c Triều 20- 24/6 Đ/c Mỹ, Dung, Ngọc, Triều, Dần Sang
5 Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị các loại khuyết tật như: phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, mắt, sứt môi, hở vòm miệng. Đ/c Triều   Phòng QLHĐ Qũy
6 Triển khai báo cáo thường xuyên, đột xuất; Thực hiện một số nhiệm vụ BGĐ giao Đ/c Triều   Phòng QLHĐ Qũy
II Phòng Dạy nghề - giới thiệu việc làm      
1 Phối hợp TCHC xây dựng, biên soạn hợp đồng giáo viên giáo dục đặc biệt; hợp đồng chuyên gia, tổ chức tư vấn, đánh giá miễn phí cho trẻ có các dấu hiệu rối loạn và chậm phát triển Đ/c  Hoàng 20 - 24/6 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, phối hợp đ/c Như TCHC
2 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 20 - 24/6 Các đ/c giáo viên được phân công
3 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 20/6 - 24/6 Các đ/c giáo viên được phân công
4 Chuẩn bị hồ sơ dạy nghề khóa 24, 25, 26, 27, 28, 29 và hoàn thiện HS các lớp học nghề Đ/c  Hoàng 20/6 - 24/6 Đ/c Huy, đ/c Hồng Nga
5 Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu, các biểu mẫu phục vụ cho công tác can thiệp sớm, PHCN Đ/c  Hoàng 20/6 - 24/6 Đ/c  Hoàng, đ/c Thúy Nga
6 Triển khai báo cáo thường xuyên, đột xuất; Thực hiện một số nhiệm vụ BGĐ giao Đ/c Thọ   Phòng CTXH
III Phòng Công tác xã hội      
1 Hoàn thiện hồ sơ các chương trình đã triển khai. Đ/c  Thọ 20-24/6 Thúy, Tứ, Vân, Thuận
2 Thực hiện hoạt động trợ giúp các đối tượng tại các huyện đã thực hiện chương trình khảo sát, đánh giá. Đ/c  Vân 20-24/6 Đ/c  Thúy, Tứ, Thuận, Vân
3 Thực hiện hoạt động trợ giúp, can thiệp trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành tại huyện Vũ Quang và huyện Cẩm Xuyên. Đ/c  Thọ 20-24/6 Đ/c  Thúy, Tứ, Thuận
4 Xây dựng bài giảng về Tổng quan nghề Công tác xã hội, bài giảng tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bài giảng phòng chống bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đ/c  Thọ 20-24/6 Đ/c, Thọ,  Vân, Thuận
5 Tham dự tập huấn tại Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án UN women Đ/c Thọ 21-24/6 đ/c Thọ
6 Bổ sung các Module quản lí đối tượng và cộng tác viên trong Hệ thống phần mềm quản lí đối tượng trợ giúp xã hội trên các lính vực được giao. Đ/c Thọ 20-24/6 Đ/c Thọ phối hợp đơn vị và các phòng ban trong đơn vị
7 Xây dựng các kế hoạch hoạt động, làm chấm công, báo cáo theo yêu cầu. Đ/c  Thọ 20-24/6 Đ/c Vân, Thuận, Thúy, Tứ.
8 Triển khai báo cáo thường xuyên, đột xuất; Thực hiện một số nhiệm vụ BGĐ giao Đ/c Thọ   Phòng CTXH
IV Phòng Tổ chức – Hành Chính      
1 Thực hiện các nhiệm vụ Tổ chức - Hành chính Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Như, Tuyết, Ngân, Kỳ
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Kỳ
4 Tiếp tục làm việc với Sở TNMT về giao đất 1ha tại Nghi Xuân Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Như
5 Chủ trì, nghiên cứu tham mưu văn bản xin chủ trương kí hợp đồng giáo viên GDCB Đ/c Như 20-24/6 Đ/c Như
6 Chuẩn bị nội dung làm việc với Ông Thạch Trung Thông đại diện bên thuê mặt bằng phía sau trụ sở 146A Trần Phú Đ/c Như 20/6 Đ/c Như, Ngân, Tuyết
7 Rà soát lại hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021, Hồ sơ cán bộ cập nhật bổ sung hoàn thiện đúng quy định Đ/c Như 20-24/6 Như, Kỳ, Tuyết
8 Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí nguồn vốn được cấp theo quy định cấp trên và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Thông báo mời Ông Lê Đình Ý vào làm việc về QT dự án trồng rừng.  Đ/c Như 20-24/6 Ngân
9 Tham mưu nội dung họp Ban biên tập cổng thông tin điện tử Trung tâm, và các nội dung theo Quyết định số 120/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/6/2022 về việc kiện toàn ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở LĐTBXH và công văn cung cấp thông tin theo Nghị định 43/2011-CP Đ/c Như 20 – 30/6 Đ/c Tuyết
10 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện nước toàn đơn vị Đ/c Như Thường xuyên Đ/c Bé, Hà, Nam
11 Triển khai báo cáo thường xuyên, đột xuất; Thực hiện một số nhiệm vụ BGĐ giao Đ/c Thọ   Phòng CTXH
                                                                                                                  
GIÁM ĐỐC

Thái Ngọc Lâm
PT.PHÒNG TCHC

Trần Thị Tố Như
NGƯỜI TỔNG HỢP

Đoàn Thị Kỳ
                                                                                                                              
         
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây