LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 Số:            /CTCT-TTCTXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hà Tĩnh, ngày  15 tháng 7 năm 2022

 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 3 THÁNG 7 NĂM 2022         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho lãnh đạo về điều kiện tiêu chuẩn đề nghị bỏ nhiệm các chức danh Trưởng phòng chuyên môn. Đ/c Như 18-20/7 Đ/c Như
6 Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí nguồn vốn được cấp theo quy định cấp trên và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Ngân
7 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 18-22/7 Đ/c Bé, Hà, Nam
8 Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao Đ/c Như 18-22/7 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
 
1 Hoàn thiện các nội dung trong đề án Trung tâm CTXH Đ/c  Thọ 18-22/7 Đ/c Thọ, Thúy,  Vân, Thuận, Tứ
2 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Thuận, Tứ
3 Hoàn thiện Hệ thống phần mềm trợ giúp xã hội của đơn vị Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Thọ, Thúy
4 Hoàn thiện kế hoạch và dự toán trong chương trình Bình Đẳng giơi Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Thuận
5 Hoàn thiện kế hoạch và dự toán chương trình tập huấn Chăm sóc sức khỏe tâm thần Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Tứ
6 Hoàn thiện Đề án cho Người khuyết tật năm 2022 Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Thúy
7 Hoàn thiện đề án Hỗ trợ nạn nhân bom mìn năm 2022 Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Vân
8 Làm việc với cục BTXH, vụ Bình đẳng giới về các chương trình, dự án đã xây dựng Đ/c Thọ 18-22/7 Đ/c Thọ
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện đ/c Thọ 18-22/7 đ/c Tứ. Thuận
10 Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao Đ/c Thọ 18-22/7 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 18-22/7 Đ/c: Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Trao 15 Xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Thị xã Kỳ Anh Đ/c  Triều 18-22/7 Đ/c: Ngọc, Mỹ
3 Gửi hồ sơ  kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 18-22/7 Đ/c Dần
4 Triển khai chương trình Trao học bổng cho 200 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh. Đ/c  Triều 18-22/7 Đ/c Sang
5 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Triều 18-22/7 Đ/c: Dần, Dung
6 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 18-22/7 Đ/c Ngọc
7 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 18-22/7 Đ/c Dung
8 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 18-22/7 Đ/c: Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
9 Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban giám đốc giao Đ/c Như 18-22/7 Phòng TCHC
10 Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao Đ/c Triều 18-22/7 Phòng QTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Xây dựng kế hoạch đánh gia miễn phí cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện tuyển sinh các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
3 Rà soát, mua sắm thêm một số thẻ tranh, xây hạt, thổi bong bóng …. phục vụ hoạt động can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
4 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
5 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 18-22/7 Các đ/c giáo viên được phân công
6 Hỗ trợ tiền ăn tháng 6 cho học sinh các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Hồng Nga
7 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 18-22/7 Đ/c Huy
8 Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao Đ/c Hoàng 18-22/7 Phòng DN
                                                                                                                  
          TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm
                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                        

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây