LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày  11  tháng 7  năm 2022
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2022


         
TT Nội dung công việc Người chủ trì Thời gian Người thực hiện
I Phòng Quản lý – Huy động QBTTE      
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 11 – 15/7 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
3 Theo dõi, cập nhật tình hình trẻ em phẫu thuật sứt môi, hở vòm miệng đợt 2 tại bệnh viện quân đội 108 Hà Nội Đ/c  Triều 11 – 15/7 Đ/c Mỹ
4 Gửi hồ sơ  kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 11 – 15/7 Đ/c Dần
5 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Dần, Dung
6 Trình hồ sơ lên Sở Ngoại vụ và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị làm bạn với sách năm 2022 do tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Dung
7 Hoàn thiện hồ sơ thu kết quả học tập năm học 2021 - 2022 của học sinh nhận học bổng dài hạn do tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Sang
8 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
9 Nắm bắt, thu thập thông tin, kịp thời thực hiện chương trình hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Ngọc
10 Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị các loại khuyết tật như: phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim, mắt, sứt môi, hở vòm miệng. Đ/c Triều 11 – 15/7 Phòng Quỹ BTTE
11 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 11 – 15/7 Đ/c Dung
II Phòng Dạy nghề - Giới thiệu việc làm      
1 Hoàn thiện các biểu mẫu hồ sơ liên quan đến đối tượng can thiệp sớm Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện tuyển sinh các trẻ có nhu cầu đặc biệt vào can thiệp Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
3 Rà soát, mua sắm thêm một số đồ dùng can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
4 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Các đ/c giáo viên được phân công
5 Hỗ trợ tiền ăn tháng 6 cho học sinh các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Đ/c Hồng Nga
6 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 11/7 - 15/7 Đ/c Huy
III Phòng Công tác xã hội      
1 Hoàn thiện các nội dung trong đề án Trung tâm CTXH Đ/c  Thọ 11-15/7 Đ/c Thọ, Thúy,  Vân, Thuận, Tứ
2 Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình tập huấn cộng tác viên CTXH Đ/c  Thọ 11-15/7 Đ/c Thọ, Thuận
3 Hoàn thiện bài giảng BDG Đ/c Thọ 11-15/7 Đ/c Vân, Thuận
4 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại Kỳ Anh, Vũ Quang Đ/c Thọ 11-15/7 Đ/c Thuận, Tứ
5 Hoàn thiện Trang dữ liệu đưa vào sử sụng Đ/c Thọ 11-15/7 Đ/c Thọ, Thúy
6 Xây dựng Đề án cho Người khuyết tật Đ/c Thọ 11-15/7 Đ/c Thọ Thúy
7 Xây dựng đề án hỗ trợ nạn nhân bom mình Đ/c Thọ 11-15/7 Đ/c Thọ, Vân
IV Phòng Tổ chức – Hành Chính      
1 Thực hiện các nhiệm vụ hành chính Đ/c Như 11-15/7 Phòng TCHC
2 Hoàn thiện quyết toán kinh phí quý II - 2022 Đ/c Như 11-15/7 Đ/c Ngân
3 Hoàn thiện trang bị Cơ sở vật chất, trang thiết bị lamg việc cho đ/c PGĐ Lê Đình Sơn Đ/c Như 11/7 Đ/c Như, Ngân
4 Tham mưu phân công nhiện vụ theo vị trí việc làm cho đ/c Phó GĐ Lê Đình Sơn Đ/c Như 11-12/7 Đ/c Như
5 Xây dựng quỹ tiền lương bổ sung năm 2022. Đ/c Như 11-15/7 Đ/c Như
6 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 11-15/7 Đ/c Tuyết
7 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 11-15/7 Đ/c Như
8 Vệ sinh phục vụ toàn đơn vị Đ/c Như 11-15/7 đ/c Nam, Bé
9 Tham mưu cho lãnh đạo cử viên chức tham gia Hội nghị tập huấn Hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc. Đ/c Như 11/7 Đ/c Như
10 Tham mưu Thông báo v/v thay con dấu mới của Trung tâm trên hệ thống gửi nhận văn bản Đ/c Như 11-12/7 Đ/c Như
                                               
    Người tổng hợpLê Thị Tuyết
                                                                              
                                                                                                                  

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây