LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 8  năm 2022
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2022         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 08-12/8 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân (tiếp tục thực hiện). Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Như
9 Tham mưu và phối hợp thực hiện Kế hoạch làm việc của Trung tâm với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam. Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Như
10 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Bé, Hà, Nam
11 Phối hợp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành sửa chữa, trải thảm đường vào Trung tâm Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Như, Ngân
12 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán Đ/c Như
08-12/8
Đ/c Ngân
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như
08-12/8
Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Thực hiện hoạt động khảo sát, can thiệp, trợ giúp đối tượng tại huyện Can Lộc và Thành phố Hà Tĩnh. Đ/c Thọ 9-12/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động can thiệp trẻ bị xâm hại tại Cương Gián Đ/c Thọ 8-12/8 Đ/c Vân,
3 Tiếp tục thực hiện hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại tại Kỳ Anh, Vũ Quang; Đ/c Thọ 8-12/8 Đ/c Thuận, Tứ
4 Viết bài đăng tải trang TTĐT đơn vị Đ/c Thọ 8-12/8 Đ/c Thúy, Thuận
5 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện đ/c Thọ 8-12/8 Đ/c Tứ. Thuận, Vân, Thúy
6 Báo cáo thường kì và báo cáo đột xuất các nội dung đ/c Thọ 12/8 Đ/c Thuận
7 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 8-12/8 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 08-12/8 Đ/c Mỹ, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 08-12/8 Đ/c Dần
3 Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện và thư viện đồ chơi năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 08-12/8 Đ/c Dung
4 Triển khai chương trình Trao học bổng cho 200 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh. Đ/c  Triều 08-12/8 Đ/c Sang
5 Xin cấp phép, liên hệ các cơ quan ban ngành chuẩn bị Hội nghị Làm bạn với sách năm 2022 Đ/c  Triều 08-12/8 Đ/c Dung
6 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ  Máy lọc nước; Hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 Đ/c Triều 08-12/8 Đ/c Dần, Dung
7 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 08-12/8 Đ/c Ngọc
8 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 08-12/8 Đ/c Dung, Mỹ
9 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 08-12/8 Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
10 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 08-12/8 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tuyển sinh các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi
3 Hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ can thiệp sớm tại Trung tâm gửi Tổ chức Zhishan Đ/c  Hoàng 08-12/8 ĐĐ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga
4 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi
5 Cử giáo viên đi học tập nâng cao tại Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục hòa nhập Trung Lễ Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Sương
6 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 08-12/8 Các đ/c giáo viên được phân công
7 Thanh toán một số kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Hoàng, đ/c Hồng Nga
8 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 08-12/8 Đ/c Huy
9 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 08-12/8 Phòng DN, GTVL
           
          TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT

Thái Ngọc Lâm

                                                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                    
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây