LỊCH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2022

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2022
          
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện Ghi chú
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Tuyết
4 Thực hiện công tác Hành chính Tổng hợp Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Tuyết
5 Tham mưu cho Ban Giám đốc kế hoạch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc giao đất tại Cương Gián Nghi Xuân Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Như
9 Tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Như
10 Nấu ăn, Vệ sinh, phục vụ điện, nước toàn đơn vị Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Bé, Hà, Nam
11 Tham mưu VB làm việc với UBND Phường Nguyễn Du về đề nghị trải thảm đường vào CQ Đ/c Như 02/8 Đ/c Như, Ngân
12 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác kế toán Đ/c Như 01-5/8 Đ/c Ngân
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Như
01-5/8
Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp ca trẻ bị xâm hại tại huyện Vũ Quang và Kỳ Anh Đ/c Thọ 01-05/8 Đ/c Thúy, Vân, Thuận, Tứ
2 Thực hiện hoạt động khảo sát, can thiệp, trợ giúp tại huyện Nghi Xuân Đ/c Thọ 02-03/8 Đ/c Vân, Tứ
3 Thực hiện hoạt động khảo sát can thiệp trợ giúp tại Thị xã Kỳ Anh Đ/c Thọ 04-05/8 Đ/c Tứ, Thúy
4 Xây dựng kế hoạch dự toán chương trình tập huấn phát nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH Đ/c Thọ 02-05/8 Đ/c Thuận
5 Viết bài đăng tải trang TTĐT đơn vị Đ/c Thọ 01-05/8 Đ/c Tứ, Vân
6 Nhập dữ liệu trên Hệ thống phần mềm Quản lý đối tượng trợ giúp xã hội và học viên học nghề. Đ/c Thọ 01-05/8 Đ/c Thúy
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ 01-05/8 Đ/c Tứ. Thuận, Vân, Thúy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Thọ 1-5/8 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ TRẺ EM
1 Triển khai huy động Quỹ BTTE năm 2022 tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
2 Gửi hồ sơ kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Dần
3 Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện và thư viện đồ chơi năm 2023 do tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Dung
4 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn năm 2023 do Tổ chức Zhishan tài trợ Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Dần
5 Triển khai chương trình Trao học bổng cho 200 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh. Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Sang
6 Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức chương trình Hội nghị Làm bạn với sách năm 2022 Đ/c  Triều 01 – 05/8 Đ/c Mỹ, Triều, Sang, Dần, Ngọc, Dung
7 Trình hồ sơ sang Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp phép hoạt động của Tổ chức Trả lại tuổi thơ về các chương trình hỗ trợ Y tế cho trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động có  hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 Đ/c Triều 01 – 05/8 Đ/c Dần, Dung
8 Hỗ trợ đột xuất, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đ/c Triều 01 – 05/8 Đ/c Ngọc
9 Thực hiện các bài viết truyền thông về các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên Cổng thông tin điện tử của trung tâm. Đ/c Triều 01 – 05/8 Đ/c Dung
10 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình. Đ/c Triều 01 – 05/8 Đ/c Dung, Ngọc, Mỹ, Sang, Dần
11 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c triều 01-5/8 Phòng QLHĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tuyển sinh các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c  Hoàng 01/8 - 5/8 Đ/c Hoàng, đ/c Thúy Nga, đ/c Sương, đ/c Nhi
2 Thực hiện can thiệp đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c  Hoàng 01/8 - 5/8 Đ/c Thúy Nga, đ/c Nhi
3 Cử giáo viên đi học tập nâng cao tại Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục hòa nhập Trung Lễ Đ/c  Hoàng 01/8 - 5/8 Đ/c Sương (dự kiến thực hiện vào tuần 2 T8 do đ/c Sương bị nhiễm Covid-19)
4 Thực hiện công tác dạy nghề các lớp học nghề khóa 28, 29 năm học 2022 Đ/c  Hoàng 01/8 – 5/8 Các đ/c giáo viên được phân công
5 Làm việc với tập đoàn Misubishi về tài trợ mua sắm thiết bị dạy nghề Đ/c  Hoàng 01/8 – 5/8 Đ/c  Hoàng
6 Thanh toán một số kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng Đ/c  Hoàng 01/8 – 5/8 Đ/c Hồng Nga
7 Hỗ trợ đối tượng học nghề phục hồi chức năng Đ/c  Hoàng 01/8 – 5/8 Đ/c Huy
8 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác Đ/c Hoàng 01-5/8 Phòng DN, GTVL
                                                                                                                  
          TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                    
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây