Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản về công tác xây dựng Đảng

Thứ hai - 25/03/2024 03:40 25 0

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Đảng bộ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Sáng 25/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải và đại diện các ban Đảng Tỉnh uỷ cùng dự.

z5281809782212_541274436758f92d005c93a9cfff5664 copy.jpg
Các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang chủ trì hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

Công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được cấp ủy các cấp quan tâm; chú trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề, coi đây là tiền đề để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy đảng các cấp chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 226 đảng viên mới.

z5281809788988_56d58930210d6af760223c084bd22bf1 copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và đại diện các ban Đảng Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Kịp thời bổ sung, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giám sát cơ sở…

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị đi vào chiều sâu, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Vũ Quang cũng tập trung cao cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với việc thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung theo Điều lệ Đảng quy định sau mỗi kỳ đại hội. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kịp thời quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tới cán bộ, đảng viên.

z5281809789513_1dddcab3fbfdd9a56b06e72deb082c8e copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Vũ Quang đã quán triệt, triển khai nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, coi đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đang có nguy cơ xuống cấp nhất là về đạo đức lối sống.

Để xây dựng và phát triển con người một cách toàn diện, các cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo nghị quyết; thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích rõ kết quả, nguyên nhân kết quả và hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhận diện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" và các thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Vũ Quang đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng cũng như 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

z5282449345302_8d4ecfafc0926b667f0a82956d672509 copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, trong đó xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt.

Tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sẵn sàng cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sưu tầm các tư liệu, quan tâm trùng tu các di tích lịch sử - văn hóa, tạo dựng nền tảng về văn hoá, con người để xây dựng Vũ Quang ngày càng phát triển toàn diện...

z5282668101516_3a0f1e46548de62f4c3dc25a976595d9.jpg
Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và quán triệt một số nội dung trọng tâm tới các cấp ủy, chính quyền cơ sở để triển khai trong thời gian tới.

Dịp này, Huyện uỷ Vũ Quang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

z5282223925599_e5705f67c39d92fa9a0332b34ef53172 copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giấy khen cho các tập thể.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay800
  • Tháng hiện tại41,659
  • Tổng lượt truy cập665,424
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây