Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết

Thứ sáu - 21/06/2024 03:12 19 0

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường vận động, tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Sáng 21/6, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh.

IMG_0019.jpg

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã có bước phát triển mới, hướng về Nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình có hiệu quả.

Phát huy tinh thần dân chủ, Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh đã động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

IMG_0117.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
IMG_0129.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể phối hợp tổ chức 1.019 cuộc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 423.110 lượt người tham gia; vận động Nhân dân hiến 35.893m2 đất, trị giá gần 90 tỷ đồng, tham gia 92.099 ngày công lao động; xây dựng các mô hình kinh tế, chỉnh trang vườn hộ, các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, vườn mẫu, khu dân cư mẫu.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, thành phố đã vận động xây dựng nguồn quỹ hơn 5 tỷ đồng; làm mới và nâng cấp 315 nhà ở cho hộ nghèo, với tổng số tiền hỗ trợ 21,8 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, khó khăn đột xuất, thăm hỏi tặng quà cho 4.597 đối tượng với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng.

IMG_0157.jpg
Ông Nguyễn Đức Danh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh báo cáo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các tổ chức thành viên đã tín chấp vay vốn ngân hàng cho hơn 12.000 lượt đoàn viên, hội viên với tổng dư nợ lên tới 308,4 tỷ đồng; thành lập 150 tổ tiết kiệm;… góp phần vào kết quả giảm nghèo bền vững của thành phố. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,22%, hộ cận nghèo còn 1,78%.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh cũng chung tay thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội là 49,2 tỷ đồng; làm mới 315 nhà ở, hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho hộ nghèo; ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm hoạ động đất với số tiền gần 500 triệu đồng;...

IMG_0172.jpg
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình KT - XH và công tác phối hợp với MTTQ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Nhằm phát huy giá trị các công trình nhà văn hóa cộng đồng, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh hướng dẫn các đơn vị phường, xã xây dựng, ra mắt 14 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ”, với nguồn lực vận động xã hội hóa hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng

Trong 5 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh tổ chức hơn 750 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp 1.926 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp; đồng thời giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

IMG_0240.jpg
Anh Nguyễn Phi Khanh - Bí thư Thành đoàn trình bày tham luận phát huy vai trò tổ chức thành viên, phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển toàn diện, xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh và phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức thành viên MTTQ từ thành phố đến phường, xã được quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mỗi năm, tuyên truyền vận động mỗi xã xây dựng 1 - 2 khu dân cư kiểu mẫu; mỗi phường xây dựng 1 - 2 tổ dân phố kiểu mẫu; trên 98% hộ đạt gia đình văn hoá, trên 60% thôn, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu, trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố mỗi tổ chức mỗi năm xây mới ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo”.

- 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn được tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, vận động Quỹ “Vì người nghèo” bình quân đạt trên 1 tỷ đồng/năm;...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

IMG_0333.jpg
Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ tới, đề nghị MTTQ các cấp của thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường vận động, tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết; Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chăm lo xây dựng tổ chức và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chủ động nắm tình hình Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lựa chọn các vấn đề đông đảo Nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung đổi mới, sáng tạophát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết trong từng cơ quan đơn vị, cộng đồng khu dân cư đến toàn xã hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 50 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương cử 15 vị tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Nguyễn Đức Danh tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh khoá XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

IMG_0444.jpg
Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các vị tham gia vào Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,223
  • Tháng hiện tại50,913
  • Tổng lượt truy cập740,524
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây