Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 11/01/2024 18:37 84 0
Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, 2024 là năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, hệ thống chính trị các cấp phải tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội với thông điệp “Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả”.

1

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 11/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 231 điểm cầu cấp huyện, cấp xã với 7.438 đại biểu tham dự.

2

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cơ quan chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra.

3

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo đánh giá kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên. Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 5 nghị quyết để triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chú trọng lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị.

4

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ kết quả nổi bật của huyện và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, vừa đảm bảo kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, vừa phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trong năm, đã thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 60 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 15 tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Quan tâm phát triển đảng viên, trong năm, kết nạp 2.234 quần chúng ưu tú vào Đảng; tổng số đảng viên hiện có 100.061 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.691 tổ chức đảng và 1.139 đảng viên; giám sát 1.195 tổ chức đảng và 1.273 đảng viên; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 230 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng và 448 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên sau khi được kiểm tra, giám sát đã tự giác nhận và quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

5

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua.

Công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được BTV Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15 trong cả nước. Triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm có nhiều tín hiệu tích cực; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt 17.946 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 51.124 tỷ đồng, đạt 113,6% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai, tạo sức lan tỏa rộng lớn; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 3,01%, giảm 0,78% so với cuối năm 2022. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

6

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

Năm 2024 là năm tập trung cao để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đảng bộ tỉnh xác định 19 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đổi mới nội dung; tổ chức triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân; nâng cao chất lượng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban thường vụ huyện, thành, thị ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những kết quả nổi bật đạt được trong năm vừa qua; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

“Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả” thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp đã đoàn kết, thống nhất cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm qua. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

7

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, hệ thống chính trị các cấp phải tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội với thông điệp “Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả”.

Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Rà soát tổng thể cán bộ để sắp xếp, bố trí theo đúng tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy; mạnh dạn luân chuyển cán bộ từ tỉnh về cơ sở và ngược lại để chuẩn bị công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tâm huyết, thực sự trăn trở, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn trọng danh dự, dám phản biện, tham mưu thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, phải biến trăn trở thành hành động thiết thực, thành sản phẩm cụ thể.

8

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, công tác dân vận; phát huy cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm thường xuyên công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương dồn điền, đổi thửa, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, thủy lợi hóa vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Tập trung cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TU về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; trong mỗi việc làm, phải khơi dậy được tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa của con người Hà Tĩnh. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Linh hoạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; mở rộng hợp tác quốc tế.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tết Giáp Thìn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tập trung cao chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2024 đảm bảo thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua Chính phủ cho UBKT Tỉnh ủy vì có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 7 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích tiêu biểu trong năm 2023; 3 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019 - 2023.

9

Thường trực Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho UBKT Tỉnh ủy vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

10

... tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 7 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích tiêu biểu trong năm 2023.

11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng bằng khen cho 3 đảng bộ cơ sở.

12

.

13

...và 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019 - 2023.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,250
  • Tháng hiện tại45,266
  • Tổng lượt truy cập734,877
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây