Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Thứ ba - 09/07/2024 03:27 6 0

(Baohatinh.vn) - Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

ssssssss.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương.

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với trên 1.280.404 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 416 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh với sự tham gia của gần 46.000 đại biểu.

DSC_6931 copy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144); Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35).

sss11ấdweeqweqwe.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW.

Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Quy định gồm 6 điều, trong đó, nội dung của Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện.

666.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nội dung các chuẩn mực đạo đức cách mạng được quy định nêu gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời.

Screenshot (1042) copy.jpg
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 416 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Điểm cầu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, chỉ thị nêu rõ các yêu cầu về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; đồng thời bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

a7d4bc05-91ea-48fb-92fc-7f5e17887a39.jpeg
Điểm cầu huyện Hương Khê.

Đại hội Đảng các cấp gồm 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đối với những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý, thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

ssss111322.jpg
Điểm cầu Công an tỉnh theo dõi phóng sự tại hội nghị.

Chỉ thị cũng nêu rõ các nội dung cụ thể về việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội; việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp:

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Thời gian họp trù bị được tính vào thời gian tiến hành đại hội, đối với cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày.

Thời gian tổ chức đại hội điểm: cấp cơ sở vào đầu quý I/2025; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2025; cấp trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2025.

ssss1111.jpg
Điểm cầu thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thấm nhuần sâu sắc các nội dung Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW nhằm thực hiện hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

67.jpg
Đồng chí Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với Quy định 144, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc nội dung quy định, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách thường xuyên. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi, tự sửa" theo các nội dung Quy định 144-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng; tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định; tăng cường tuyên truyền bảo vệ cái đúng, đấu tranh phê phán các hành vi sai trái, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch...

DSC_6949 copy.jpg
Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh lắng nghe phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Chỉ thị 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh: "Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước".

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW, các hướng dẫn của Trung ương, gắn với thực tế địa phương, qua đó cụ thể hóa nội dung, xây dựng kế hoạch chuẩn bị, công tác tổ chức để cán bộ, đảng viên nắm rõ, hiểu đúng, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện, công tác nhân sự, phân công tổ chức thực hiện... Đồng thời, giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan sớm ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp; các cơ quan Trung ương liên quan kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đề cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,157
  • Tháng hiện tại50,663
  • Tổng lượt truy cập740,274
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây