Các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của Hà Tĩnh đều tăng hạng

Thứ ba - 07/05/2024 09:54 12 0

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, ba chỉ số quan trọng liên quan đến công tác cải cách hành chính của Hà Tĩnh do Trung ương công bố đều tăng điểm và tăng thứ hạng so với năm 2022

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Chiều 7/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các đồng chí: Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

1A.jpg
Đại biểu xem phóng sự tổng kết thi đua khen thưng năm 2023.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác... đã có sự chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tăng cường. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua có nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã công bố quyết định phê duyệt Chỉ số CCHC năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Theo đó, trong 3 chỉ số quan trọng liên quan đến công tác CCHC của tỉnh do Trung ương công bố, Hà Tĩnh đều tăng điểm và tăng bậc so với năm 2022. Cụ thể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 đạt 45,42 điểm, xếp thứ 7/61 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022 và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ; Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh năm 2023 đạt 88,35 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2022 và xếp thứ 3 của Bắc Trung bộ; Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2023 của Hà Tĩnh đạt 88,97%, xếp thứ 4/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2022 và xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ.

5A.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng và CCHC của huyện.
 

Riêng ở tỉnh, ngày 22/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chỉ số CCHC năm 2023 của khối sở, ngành đạt tỷ lệ bình quân là 90,53%. Có 12 đơn vị trong 17 sở, ngành được xếp hạng đạt Chỉ số CCHC 2023 trên 90%. Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị tiếp tục xếp vị trí thứ nhất trong khối sở, ngành.

Đối với khối UBND cấp huyện, Chỉ số CCHC năm 2023 đạt tỷ lệ bình quân là 90,59%. Có 6/13 đơn vị có Chỉ số CCHC năm 2023 đạt trên 90%. UBND TP Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương xếp thứ nhất về Chỉ số CCHC.

Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chỉ số CCHC năm 2023 đạt tỷ lệ bình quân là 94.38%. Cả 6/6 đơn vị đều có kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 đạt trên 90%. Cục Hải quan Hà Tĩnh là đơn vị xếp thứ nhất về Chỉ số CCHC của khối.

7A.jpg
Đại diện các khối ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trên cơ sở Chỉ số CCHC năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Những đơn vị, địa phương nào có kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 trên 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã tiến hành thông qua nội dung và ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

12A.jpg
Đồng chí Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh khẳng định: Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song phong trào thi đua yêu nước và công tác CCHC tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chính vì vậy, thời gian tới, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức, phát động các phong trào thi đua năm 2024 sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực, lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân; đề cao và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong các phong trào thi đua và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị, người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế mà Chỉ số CCHC 2023 đã chỉ ra; tiếp tục sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, trách nhiệm trong xử lý công việc; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến, thực hiện Đề án 06; thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo lộ trình; phê duyệt vị trí việc làm phù hợp và kịp thời triển khai chính sách tiền lương mới...

Tại hội nghị, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng chuyên đề về CCHC năm 2023.

8A.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho 21 tập thể....
 
10A.jpg
...trao bằng khen của UBND tỉnh cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và ....
11A.jpg
...trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay704
  • Tháng hiện tại41,563
  • Tổng lượt truy cập665,328
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây