Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ hai - 11/03/2024 19:44 13 0

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát huy vai trò của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ.

z5238649510995_a31266044d050a2560f6c73ec28bb278 copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

z5238410692770_9cccc327a5b842374ae6c27e47689de2 copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; ban hành nhiều đề án, nghị quyết trên các lĩnh vực.

Tập trung chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, 100% cán bộ diện cấp tỉnh, cấp huyện quản lý đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên; đối với cấp cơ sở, trình độ chuyên môn và chính trị của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở tăng lên đáng kể, tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên đạt 90,1% (tăng 17,3% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); trình độ cao cấp, trung cấp chính trị chiếm 88,6% (tăng 11,2% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đề án, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở doanh nghiệp tư nhân và học sinh, sinh viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 6.455 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Hà Tĩnh cũng tập trung cao cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

DSC_2643 copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Đối với việc thực hiện Điều lệ Đảng, trong 15 năm qua, Hà Tĩnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận nhằm cụ thể hóa Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời theo tiến độ thời gian quy định. Quá trình tổ chức thực hiện đã chủ động nắm bắt tình hình, rà soát các vụ, việc tồn đọng tại địa bàn cơ sở, tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm trước khi tổ chức đại hội.

Các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Quá trình diễn ra đại hội đảm bảo theo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả.

Việc bầu cử được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình. Tất cả các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự chuẩn bị cơ bản trúng cử như đề án đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

DSC_2708 copy.jpg
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích rõ kết quả, nguyên nhân kết quả và hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

DSC_2734.JPG
Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt tham luận tại hội nghị.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; thực hiện có hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên…

DSC_2854 copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát huy vai trò của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ; trọng tâm là bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là đào tạo, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Điều lệ Đảng để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,304
  • Tháng hiện tại44,075
  • Tổng lượt truy cập525,721
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây