Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thứ bảy - 20/01/2024 23:18 26 0
Quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024

(Baohatinh.vn) -Năm 2024, Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8 - 8,5%; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách 17.500 tỷ đồng; 100% huyện, thành, thị đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

1

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 20/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Năm 2023 có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực cao để đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực; có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 8,05% (đứng thứ 15 cả nước); tăng trưởng toàn ngành công nghiệp đạt 10%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt gần 65 vạn tấn, tăng gần 5% so với năm 2022.

Toàn tỉnh có 100% xã NTM, 8/13 huyện và thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM, huyện Lộc Hà đã trình Trung ương thẩm định, huyện Kỳ Anh đang thẩm tra trình Trung ương.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,45 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Khách du lịch đạt 3,2 triệu lượt, gần gấp đôi so với 2022. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.946 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán Trung ương giao. Giải ngân đầu tư công đến 31/12/2023 đạt 9.982 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (8.575 tỷ đồng); đứng thứ 9/114 bộ ngành, địa phương cả nước.

3

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham luận về các giải pháp phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông.

Hà Tĩnh tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh; quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được chăm lo và đạt kết quả thiết thực. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành đề xuất một số nội dung hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng cao; tập trung chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả các tồn đọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực.

Năm 2024 là năm bứt phá thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh sẽ tập trung cao trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; quán triệt chủ đề năm 2024 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu - chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế đạt 8-8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 48 ngàn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng (thu nội địa 8.100 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 9.400 tỷ đồng); phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 23 ngàn người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6 - 1%.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, UBND tỉnh cũng đã xây dựng 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nhấn mạnh, làm rõ thêm một số kết quả đạt được của năm 2023 trên các lĩnh vực và đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Nhìn nhận rõ khó khăn để tiếp tục đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương xây dựng khung chương trình kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 với lộ trình cụ thể, phân công, giao trách nhiệm rõ ràng.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, kết quả năm 2023 đã được đánh giá toàn diện. Đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, nổi bật là sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tính chủ động và công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Bên cạnh tập trung cao phát triển kinh tế, các đơn vị đã chú trọng thu hút đầu tư, cải cách hành chính và ưu tiên hài hòa phát triển văn hóa, đẩy mạnh chăm lo công tác an sinh xã hội.

5

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tuy vậy, so với yêu cầu đề ra và những khó khăn, thách thức trước mắt, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong khi đó, nhiệm vụ năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, cần bám sát tinh thần “quyết tâm, linh hoạt, thực chất, hiệu quả” để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, việc linh hoạt trong chỉ đạo điều hành cần được hiểu đúng nghĩa; tùy điều kiện cụ thể thực tiễn để vận hành các chủ trương, chính sách phù hợp; tất cả mọi việc phải tạo ra sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu, với vai trò là cỗ máy điều hành phát triển KT-XH, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nội dung trọng tâm. Trong đó, cần nhìn nhận rõ những hạn chế, khó khăn để tiếp tục đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực.

Theo đó, về chỉ đạo điều hành, cần rà soát các quy định mới của Trung ương; tiếp tục phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị; nhiệm vụ nào cấp huyện, sở, ngành làm tốt thì phân cấp, nhưng phải gắn chặt với kiểm tra, giám sát, “hậu kiểm”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm; kịp thời khích lệ, động viên những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bám sát chỉ đạo chung của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành; rà soát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình công tác toàn khóa, các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tập trung triển khai nhiệm vụ theo khung chương trình đề ra; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp.

Chú trọng đạo tạo nguồn cán bộ kế cận, xây dựng phong cách làm việc cởi mở, thông thoáng, khát vọng thành công, thân thiện, chịu khó. Tiếp tục nâng hạng xếp loại các chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức phải xây dựng cho mình phong cách, lề lối làm việc luôn hướng về cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; tạo điều kiện để Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 đi vào vận hành thử vào cuối năm 2024; sớm triển khai Dự án VSIP... Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng hành, chia sẻ với các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng, đất đai...

Tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội. Phối hợp thực hiện chủ trương đưa Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát huy giá trị văn hóa từ Truyện Kiều và Đại thi hào Nguyễn Du.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều bất ổn, cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong khi bối cảnh tiếp tục có khó khăn. Tỉnh ủy, HĐND, UBND đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cao, đòi hỏi cả tỉnh phải hết sức nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành.

6

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kết luận Hội nghị sơ kết giữa kỳ. Rà soát bước đầu công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công, cơ chế, chính sách 5 năm giai đoạn 2026-2030. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các đề án, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng KKT Vũng Áng, quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh.

Tập trung triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Kiên quyết giải quyết, xử lý tồn đọng để dồn toàn lực cho phát triển KT-XH.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung cao công tác thu ngân sách, phối hợp cùng ngành thuế thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu; bám sát các nhiệm vụ chi để thực hiện tốt, giải ngân đảm bảo tiến độ, nhất là tập trung giải ngân các đề án, chính sách tỉnh ban hành.

Yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì với các sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể, lập danh mục các dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, để xem xét đầu tư bài bản khi có nguồn lực; công tác giải ngân đầu tư công phải được thực hiện quyết liệt, tập trung từ đầu năm; tăng cường hỗ trợ, thu hút đầu tư vào các dự án theo Quy hoạch tỉnh, nhất là các dự án lớn, động lực; tăng cường chất lượng thẩm định dự án đầu tư; cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư; tham mưu cấp thẩm quyền thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cho các dự án; tăng cường quản lý đất đai; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác lậu; giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai. Nâng cao chất lượng quy hoạch, chất lượng thẩm định hồ sơ; quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần tạo mọi điều kiện để Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thử vào cuối năm; nhà máy pin đi vào sản xuất; các dự án đầu tư hạ tầng khu/cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục. Đồng thời, duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào nông nghiệp, tạo động lực tăng trưởng; triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất. Quyết liệt tập trung, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM.

Đẩy mạnh xuất khẩu gắn với logistics; đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên; tham mưu hỗ trợ các trường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức đấu thầu mua sắm đúng quy định đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm y tế phục vụ khám chữa bệnh.

Đặc biệt, cần tập trung triển khai Nghị quyết về phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh; quan tâm chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Nắm chắc tình hình, tăng cường công tác dự báo về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bất ngờ, bị động; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị, địa phương đảm bảo người dân đón tết an vui, đầm ấm. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết đúng chế độ, công khai, minh bạch; bình ổn thị trường; tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; cao điểm tấn công trấn áp tội phảm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh mạng; tổ chức các hoạt động văn hóa ý nghĩa, thiết thực, tạo lan tỏa.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,426
  • Tháng hiện tại42,576
  • Tổng lượt truy cập524,222
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây