Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, doanh nghiệp

Thứ bảy - 30/12/2023 09:32 39 0
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, doanh nghiệp
(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh sẽ chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa nghị quyết các cấp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; qua đó, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

1

Năm 2023, vượt qua không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ Xăng dầu Hà Tĩnh đã hoàn thành toàn diện các kế hoạch đề ra.

Năm 2023, vượt qua không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã hoàn thành toàn diện các kế hoạch đề ra; tổng doanh thu, sản lượng xăng dầu đều vượt kế hoạch, nộp ngân sách 114,8 tỷ đồng.

Ông Hồ Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “Có được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị, trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty. Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, điều kiện hoạt động SXKD; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong công tác lãnh đạo, quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược đầu tư phát triển, kế hoạch SXKD”.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nêu gương của người đứng đầu, nhiều năm nay, Đảng bộ Sở Công thương luôn là đảng bộ đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ luôn chú trọng phát huy dân chủ, tạo môi trường để cán bộ cống hiến; khách quan, khoa học trong điều hành, chỉ đạo, từ đó, tham mưu nhiều chủ trương, quy hoạch, chính sách và cơ chế quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số.

2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao tặng giấy khen cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (tháng 11/2023).

Theo ông Hoàng Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương, Đảng bộ luôn bám sát 3 mũi nhiệm vụ đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng giáo dục chính trị, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, văn minh.

3

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD, các chi bộ, đảng bộ còn tích cực trong tham gia chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, an sinh xã hội... Trong năm, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã huy động hơn 30 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Cùng với tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo các hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, thời gian qua, các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xây dựng bộ tài liệu riêng của đơn vị nhằm đảm bảo các buổi sinh hoạt luôn có sự đổi mới và sát thực tiễn hơn; không ngừng đổi mới cách điều hành của chi ủy, tạo không khí cởi mở để đảng viên thẳng thắn trao đổi ý kiến, tích cực phê bình và tự phê bình. Đơn vị cũng ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng do Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh hướng dẫn.

4

Đảng bộ Cục QLTT Hà Tĩnh vinh danh điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tháng 5/2023.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Pháp chế Cục Quản lý thị trường cho biết: “Đảng bộ muốn tốt phải có chi bộ tốt, đảng viên tốt; bởi vậy, chúng tôi luôn chú trọng trong sinh hoạt chi bộ. Cùng với tổ chức sinh hoạt định kỳ, mỗi quý 1 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Đảng ủy cũng thành lập tổ giúp việc gồm những đảng viên trẻ, nhiệt huyết tham mưu đầu việc, nhắc việc trong công tác Đảng. Vì vậy, dù đảng viên phân tán nhưng Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

5

Đảng ủy Viễn thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các buổi sinh hoạt chuyên đề bài bản, nghiêm túc.

Duy trì đều đặn sinh hoạt chi bộ, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ theo dõi, tham gia sinh hoạt định kỳ với các chi bộ để nắm bắt kịp thời những diễn biến trong các buổi sinh hoạt là một trong những cách làm hiệu quả được Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh triển khai. Theo ông Hồ Anh Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, vai trò điều hành của chi ủy vô cùng quan trọng. Chúng tôi yêu cầu các chi bộ báo cáo nội dung gọn, rõ, dành phần lớn thời gian để đảng viên trao đổi, phát biểu ý kiến. Các nội dung buổi sinh hoạt được thông tin trước để đảng viên nắm bắt.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra chỉ tiêu kết nạp trên 900 đảng viên, trong đó trên 400 đảng viên trong các DN. Đến nay, tuy mới nửa nhiệm kỳ nhưng chỉ tiêu về phát triển đảng viên của Đảng bộ khối đã vượt kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn Đảng bộ kết nạp 1.059 đảng viên, trong đó: khối cơ quan, đơn vị 669 đảng viên, khối DN 390 đảng viên.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, thời gian tới, BTV Đảng ủy khối tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong DN. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các DN; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,343
  • Tháng hiện tại44,114
  • Tổng lượt truy cập525,760
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây