Hà Tĩnh được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ

Thứ năm - 14/03/2024 09:01 11 0

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tỉnh Hà Tĩnh đã được cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ suy tôn là đơn vị dẫn đầu và đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua.

Sáng 14/3, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm.

Đại diện tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng dự.

1g.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025. Các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung bộ đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phù hợp với các quy định hiện hành.

Đặc biệt, các tỉnh trong cụm đã tổ chức tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”

Cùng với phong trào thi đua, các tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Cơ quan thường trực của hội đồng thi đua - khen thưởng các tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các báo đài địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân, gia đình trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các tỉnh trong cụm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023 với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào thi đua đã thúc đẩy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trưởng ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen.
Trưởng ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen.

Cùng với các tỉnh trong cụm, thời gian qua, Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn các phong trào thi đua. Phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào các xã chưa đạt chuẩn để nâng tỷ lệ các xã đạt chuẩn lên 100%; nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các sở, ngành, doanh nghiệp tiếp tục thi đua hỗ trợ, đỡ đầu các xã cuối cùng phấn đấu về đích.

Năm 2023, đã có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 86 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao.

Hà Tĩnh thường xuyên chăm lo thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 3.04%, giảm 0.75% so với năm 2022. Xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng và hơn 2.540 nhà kiên cố cho các đối tượng xã hội; lũy kế từ năm 2021 đến nay đã huy động xã hội hóa gần 600 tỷ đồng, xây dựng được hơn 7.500 nhà ở kiên cố cho người dân, 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. “Quỹ Vì người nghèo” đã vận động được trên 157 tỷ đồng.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiếp tục được quan tâm tổ chức thực có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc đẩy “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” thường xuyên được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban TĐ-KT tỉnh Hà Tĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Trưởng cụm thi đua năm 2023) tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của cụm.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban TĐ-KT tỉnh Hà Tĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Trưởng cụm thi đua năm 2023) tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của cụm.

Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” được các cấp, ngành Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ, tạo nhiều điểm nhấn. Năm 2023 có 326.823 hộ được công nhận “Gia đình học tập”, 4.463 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 1.772 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 634 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật trong năm 2023. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.969 tỷ đồng, bằng 103% dự toán Trung ương giao; tăng trưởng kinh tế đạt 8,05% (đứng thứ 15/63 tỉnh thành cả nước); quy mô nền kinh tế ước đạt gần 100 nghìn tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đến 31/12/2023 đạt 9.982 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm đầu cả nước (đứng thứ 8/114 bộ ngành, địa phương).

Trưởng ban TĐ-KT Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban TĐ-KT Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại hội nghị.

Cùng quyết tâm đẩy mạnh phong trào đi đua, 6 tỉnh trong cụm đã thống nhất tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, mô hình mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua giữa các tỉnh. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, từ đó có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng trong việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời động viên, khen thưởng tạo sự ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu các tỉnh ký giao ước thi đua.
Đại biểu các tỉnh ký giao ước thi đua.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay2,426
  • Tháng hiện tại42,327
  • Tổng lượt truy cập523,973
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây