Đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chiều sâu, phù hợp thực tiễn

Thứ ba - 13/02/2024 18:40 24 0
Đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chiều sâu, phù hợp thực tiễn
(Baohatinh.vn) - Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai bài bản, nghiêm túc.

Bài bản và đổi mới

Năm 2023, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy xã Thạch Khê (Thạch Hà) đã chọn Chi bộ thôn Phúc Thanh làm sinh hoạt điểm. Sau làm điểm, tất cả các chi bộ còn lại đã tổ chức sinh hoạt, đảm bảo nghiêm túc.

1

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Theo đồng chí Từ Bá Thảo - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà: “Ban đã nghiên cứu, chắt lọc nội dung cuốn sách thành tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy cơ sở chọn chi bộ làm điểm. Tại sinh hoạt điểm, trưởng các đoàn công tác của BTV Huyện ủy phân công thành viên về tham dự, chỉ đạo. Sau khi rút kinh nghiệm từ sinh hoạt điểm, Đảng ủy tổ chức triển khai sinh hoạt đại trà”.

2

Đảng ủy xã Thạch Khê (Thạch Hà) đã chọn Chi bộ thôn Phúc Thanh làm sinh hoạt điểm chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với sinh hoạt chi bộ, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; yêu cầu các cấp bộ đoàn, hội tăng cường các hoạt động bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm... nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung tác phẩm và những nghị quyết, chỉ thị của Đảng ban hành trong thời gian qua.

Tại Cẩm Xuyên, việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiến hành rất kỹ lưỡng, trong đó tiêu biểu là Đảng ủy xã Cẩm Vịnh. “Đối với nội dung quan trọng này, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ và tổ chức biên soạn tài liệu, sau đó xây dựng slide để trình chiếu và giao các đảng ủy viên truyền đạt tại các chi bộ. Đảng ủy yêu cầu đài truyền thanh xã tuyên truyền về cuốn sách; đồng thời, theo dõi, đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. Đợt sinh hoạt tại địa phương chúng tôi bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc từ tháng 7/2023”, đồng chí Nguyễn Siêu Cường - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh cho hay.

3

Cuốn sách của TBT Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Hiện tại, tất cả nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Cẩm Vịnh đều được trang bị màn hình chiếu kết nối wifi phục vụ sinh hoạt chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị. Các hội nghị do cấp trên chủ trì, đường truyền sẽ được kết nối từ hội trường xã đến tận thôn. Cẩm Vịnh cũng là xã đầu tiên ở Cẩm Xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, “Xây dựng chi bộ 4 tốt” trong năm 2023. Trong tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ có các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Không chỉ tại Thạch Hà, Cẩm Xuyên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là chuyển tải các nội dung những tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Nhiều địa phương đã triển khai đợt sinh hoạt về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gắn sinh hoạt “Tự soi, tự sửa”.

4

Tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quan trọng trong sinh hoạt chi bộ. (Trong ảnh: Chi bộ thôn Trung Dương, Đảng bộ xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề trước Đảng”).

Các cấp ủy cũng đã soi chiếu những nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư, các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn tình hình chính trị, tư tưởng tại Hà Tĩnh, liên hệ với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là đối với những vấn đề đặt ra tại địa phương, cơ sở như: GPMB các dự án, thực hiện các tiêu chí NTM, đô thị văn minh...

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong thời gian tới, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

5

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” ở huyện Lộc Hà.

Trước hết phải khẳng định rằng: tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng giai đoạn hiện nay là một nội dung quan trọng trong xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Để thực hiện tốt nội dung này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nòng cốt là cấp ủy, chi bộ: đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên; tạo động lực tinh thần để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung ý chí và hành động vì mục tiêu “cán đích” các chỉ tiêu, kế hoạch đã xác định đầu nhiệm kỳ.

Thường xuyên đưa những nội dung cốt lõi trong các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt Đảng; cấp ủy các cấp tiếp tục chú trọng quán triệt những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương (khóa XIII), các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; trong đó, chú trọng tuyên truyền về Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.

6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (sáng 22/3/2023).

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng xây dựng các chuẩn mực đạo đức và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đơn vị; tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 28/8/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương, nhất là kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, từ đó nhân lên niềm tự hào về Đảng quang vinh, về đất nước, quê hương, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mục tiêu phát triển tỉnh nhà trong mỗi con người Hà Tĩnh.

Trong quá trình thực hiện các nội dung trên, phải thường xuyên liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị để nhận diện những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, từ đó cùng nhau thảo luận, bàn bạc những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới; đặc biệt quan tâm phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng đó, chú trọng đưa những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân vào sinh hoạt Đảng để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là các chi bộ.

Đây cũng là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa nhằm giải quyết những vấn đề tư tưởng cho đảng viên, Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng nói chung, của cấp ủy các cấp nói riêng.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,426
  • Tháng hiện tại42,547
  • Tổng lượt truy cập524,193
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây